19. -22. jūlijā Teātra dienas

No 19.07.22. līdz 21.07.22. tika organizētas teātra dienas. Bērniem bija iespēja pašiem iestudēt un skatīties 3 izrādes un vienu ēnas teātri.

Teatralizācija pirmsskolā ir viens no svarīgākajiem darbības veidiem, tas ir veids, kā bērniem varam attīstīt dažādas prasmes un iemaņas;  caur aktiermākslu mēs veidojam bērnu runas vidi, attīstām valodu un dialoģisko runu, paplašinām vārdu krājumu un veidojam bērnu savstarpējās attiecības, saskarsmi un radām vēlmi nebaidīties rādīt savus talantu un spējas, radām spilgtas, pozitīvi emocionālas jūtas, bet tieši teātra aktivitāšu mērķis bērnudārzā ir attīstīt bērnos radošumu un personiskās īpašības.

Teātra darbība bērnudārzā ir lielisks bērnu estētiski emocionālās audzināšanas veids, kas ļauj ar literāro darbu palīdzību radīt sociālās uzvedības prasmes pieredzi. Pasakās vienmēr izceļas ar morālu orientāciju (laipnība, drosme, draudzība utt.). Ikviens zina, ka, pateicoties teātrim, bērns izzina apkārtējo pasauli gan ar sirdi, gan ar prātu. Tādējādi ikviens bērns cenšas paust savu attieksmi pret ļauno un labo. Teātris māca jaunos māksliniekus saskatīt cilvēkos un dzīvē skaistumu, modina viņos vēlmi nest pasaulē labo!

Bērni no grupas “Mārīte” sacerēja savu pasaku par “Laimīgu baložu ģimeni” un mēģinājumu un uzstāšanas laikā attīstīja dažādās prasmes.

Liels paldies bērniem, vecākiem un skolotājām: Diānai, Olgai un Irinai par lieliskām izrādēm!