27.05.2022. IZLAIDUMS PII “Varavīksne” 

27.05.2022. IZLAIDUMS PII “Varavīksne” 

Bērnība nekad nebeidz skanēt,
Visu mūžu tā saaug un sauc.
Bērnība- tā ir apburta planēta,
Kur lielajiem ieiet nav ļauts
Tur citādi smaržo
Un citādi vēji šalc
Un sapnis vēl neskarts un balts!