Ekskursija uz muzeju. Gatavojamies izstādei “Senlietas, kuras simbolizē ģimenes vērtības”!

2023. gada 11. janvārī  gr.  “Mārīte”  un gr. “Bitīte”  bērni apmeklēja Latgales Kultūrvēstures muzeju.

Latgales Kultūrvēstures muzejs atrodas pilsētas administratīvajā centrā, netālu no Latgales Atbrīvošanas pieminekļa „Vienoti Latvijai”. Laukumā pretī muzeja centrālajai ieejai ikviens var piestāt un nofotografēties pie dzejnieka, mākslinieka un bijušā muzeja darbinieka Antona Kūkoja (1940–2007) pieminekļa (atklāts 2012. g.).

Mācību ekskursijas mērķis bija redzēt vēstures liecības, vērtības, lai mājās kopā ar vecākiem bērni var atrast savas ģimenes, dzimtas vērtības, pārrunāt par tām (jo katrai lietai ir savs stāsts)  un atnest to uz izstādi februāra beigās.

 Mēs apmeklējām pilsētas vēstures ekspozīciju „Rēzekne laikmetu griežos” –  par Rēzeknes  pilsētas vēsturi 7 gadsimtos, Rēzeknes simboliem, personībām, vērtībām. Bērni ar lielu interesi pētīja Rēzeknes pilsētas goda pilsoņu fotogrāfijas, atrada pazīstamus cilvēkus, noskaidroja kā var kļūt par tādu.

Redzējām, ka Rēzekne gadsimtu laikā ir piedzīvojusi dažādus vēstures periodus – gan strauju attīstību, gan postošus kara gadus, gan atjaunošanu.

Daudz mīklu minējām, apskatot  20.gs.30.gadu kosmētiska kabineta aprīkojumu!

Rēzeknē 20. gs. 30. gados, nostiprinoties ekonomiskai labklājībai, uzplauka kultūras dzīve. Darbību uzsāka arī pirmā diplomētā kosmētiķe Zinaida Irbe (dz. Jansone, 1901-1998), sieviete, kura ar savu personības šarmu un darbu iepriecināja cilvēkus.

Z. Irbe dzimusi 1901. gada 1. februārī Rīgā. 20. gs. 30. gadu sākumā Latvijā darbību uzsāka pēc jaunākajām Parīzes, Vīnes, Berlīnes modes tendencēm veidotie “1. Latvijas kosmētikas kursi” dr. Neimaņa un Ances Vitenbergs-Baķis vadībā. 1933. gada Ziemassvētkos notika kursu izlaidums, un jauno kosmētiķu vidū bija arī Zinaida. Tuvinieku iedrošināta, meitene devās uz Rēzekni un 1934. gadā nodibināja savu skaistumkopšanas salonu 18. novembra ielā 25/27, bet trīs gadus vēlāk kabinets tika iekārtots Aizsargu ielā 9 (tagad V. Seiles iela), kur darbojās līdz 1941. gadam. Zinaidai uzņēmuma vadīšanu atviegloja pabeigtie grāmatvedības kursi, savukārt krievu, vācu, franču un latīņu valodas pārzināšana viņai vēl vairāk ļāva atklāt daudzveidīgo grāmatu bagātības un sazināties ar cilvēkiem.

Praktiski ne viens neuzminēja veco Singer šujmašīnu, jo tai virsu bija futlāris!

Singer šujmašīna ir vērtīgs dāvinājums Latgales Kultūrvēstures muzeja krājumam.

Helēnas Lakone (dzimusi Kaulača), kvalificēta šuvēja, pildījusi Rēzeknes veikalu pasūtījumus, Antona Lakona 20. gs 1. puses Rēzeknes 2. iecirkņa kārtībnieka sieva. Lakonu ģimeni ar meitām Beatrisi un Silviju 1941. gada 14. jūnijā izsūtīja – Antons uz Vjatkas – Kirovas 7. nometni, bet Helēna ar meitām nonāca Krasnojarskas apgabala Dzeržinskas rajona Orlovskas ciemā. Šuvējas amata prasme izsūtījumā palīdz izdzīvot. Šujmašīna Singer sagaida īpašnieci tepat Makašānu pagasta Kaulaču mājās. Tā ir saglabājusies ar oriģinālo 1927. gada lietošanas pamācību.Tagad bērni un Jūs, vecāki, būsiet jūsu dzimtas vērtību “detektīvi”, kuri sameklēs senlietas, lai tās stāsta jaunus stāstus bērniem izstādes “Senlietas, kuras simbolizē ģimenes vērtības” laikā (februāra beigās) !