Izglītības iestādes darba organizācija ārkārtējās situācijas laikā no 11.10.2021. līdz 11.01.2022.