Kontaktpersonu (pirmsskolas bērnu) atgriešanās pirmsskolā

 

 

Vecāki uzreiz informē izglītības iestādi par to, ka bērns ir kļuvis par kontaktpersonu vai inficējies ar Covid-19 vīrusu.

Par kontaktpersonu tiek atzīta persona, kurai ar Covid-19 inficētā darbinieka vai izglītojamā atrašanās laikā darba vietā vai izglītības iestādē, vai divas dienas pirms viņa saslimšanas (vai divas dienas pirms pozitīva Covid-19 testa veikšanas) bijis augsta inficēšanās riska kontakts ar minēto inficēto personu:

  • kontakts ne tālāk kā divu metru attālumā un ilgāk par 15 minūtēm (t. sk. sumāri diennakts laikā),
  • fizisks kontakts (piem., sarokošanās, apskāviens),
  •  neaizsargāts tiešs kontakts ar Covid-19 inficētās personas inficētajiem izdalījumiem (piemēram, uzklepots),
  • atrašanas kopā slēgtā vidē (piemēram, darba telpā, koplietošanas vai sanāksmju telpā, uzgaidāmajā telpā utt.) ilgāk par 15 minūtēm (t. sk. sumāri diennakts laikā).

 

 

Skip to content