Mārtiņdiena

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem Kumeļiem.

Gatavojoties Mārtiņiem bērni līmēja, veidoja, zīmēja Mārtiņgailīšus, rotāja grupu.9. un 10.novembrī grupās notiek  latviešu ziemas sagaidīšanas svētki “Mārtiņdiena”
Grupas ‘’Saulīte’’ bērni priecīgi, saģērbušies dažādās maskās ar savām skanīgajām balstiņām ieskandināja ‘’Mārtiņdienu’’. Šie svētki tika svinēti latviskās tradīcijās, dziedot tautasdziesmas, ejot rotaļās, dejojot latviešu tautas rotaļdejas, minot mīklas un ieklausoties ticējumos. Kaza saimniece uz svētkiem sarūpēja cienastu, ar kuru nobeigumā pacienāja bērnus!