Miķelītis – bagāts vīrs.

            Miķeļi ir latviešu rudens saulgriežu svētki. 29. septembrī mūsu bērni steidzās Miķelītim palīgā, lai paspētu novākt visu ražu zem jumta.

Kopā ar Rudentiņu un Miķeļi bērni atcerējās svētku tradīcijas, ticējumus, mīnēja mīklas, ka arī piedalījās dažādās jautrās aktivitātēs.    Sākumā bērniem vajadzēja aizbraukt uz dārzu ar zirgiem, tad ar ķerrām pārvest dārzeņus uz pagrabu, salasīt ābolus. Kad visi darbi bija padarīti, Rudentiņš aicināja visus uz jautro deju ar rudens lapām, bet ar Miķelīti bērni laida gaisā rudens lapu salūtu.

Protams, ka par čakliem darbiem talciniekiem pienākas cienasts – Rudentiņš ar Miķeļi sagatavoja rudzu maizi ar medu un dzērvenes. Visiem bija priecīgi un gandarīti  par labi paveikto darbiņu!

Paldies organizatoriem – mūzikas skolotājai Irinai (Rudentiņš) un sporta skolotājai Diānai (Miķelis)!

Skip to content