Pavasara darbs sakņu dārzā

Nāk pavasars, zeme jau sausa,

Viss plaukst un zaļo, kas spēj;

“Pie darba!” – un visi tam klausa

Un stāda, un dēsta, un sēj,

Ne kūtrākā roka nav gausa.

                                Rainis

Gr “Mārīte” audzēkņi, gaidot pavasari, iepazinās ar dažādām  sēklām:  zirņiem, pupām, sīpoliem utt.. Uzzināja kas nepieciešams augam, lai tas augtu. Bērniem bija  izvēle, ko viņi  vēlas izaudzēt  savā sakņu dārzā.  Bērni  labprāt darbojās sakņu dārzā: irdināja zemi, stādīja kartupeļus un sīpolus. Šādas aktivitātes palīdz bērnam attīstīt rūpes, gādību, atbildības sajūtu un rosina interesi būt tuvāk dabai.

Grupas “Bitīte” bērni ar skolotāju stādīja pētersīlis, sīpolus, kāpostus, dilles, saules puķes, pupas, gurķus.

Grupa “Saulīte”.

Iestājoties siltākam laikam kopā ar bērniem devāmies strādāt iestādes ierīkotajā dārzā, lai bērni paši varētu audzēt, aprūpēt augus, novākt ražu. Dārzā iestādījām sīksīpolus, iesējām zirņus, burkānus un bietes. Darbi dārzā bērniem veicina noteiktu prasmju attīstību, nostiprina atbildības sajūtu un rada gandarījumu par paveikto.

18.maijā grupa “Cālēni” cītīgi strādāja un iestādīja kartupeļus un sīpolus. Tika izstumtas renītes, pa tām salikti kartupeļi un sīpoli. Darba gaita atradām slieciņu un tārpiņu, ko ziņkārīgi aplūkojām. Aizrausām ciet ar uzcītību. Tā kā vienā renītē vēl palika vieta, tad plānojam iestādīt pupas. Gaidīsim, kas nu izaugs un lolosim mūsu gaidāmo ražu!