Rīgas domes Labklājības departamenta apmaksātie semināru cikli vecākiem

Piedāvājam Rīgas domes Labklājības departamenta apmaksātu semināru ciklu, 10 nodarbības, katra 3 stundu garumā vecākiem par bērnu audzināšanu. Tēmas: 

1.  Kā mazināt iekšējo spriedzi sevī un attiecībās ar bērnu, savu iekšējo vajadzību apzināšana, audzināšanas risinājumu izvēle    ;

2.  Kā sarunāties ar bērnu par viņa jūtām, negatīvo jūtu un to ietekmes uz bērna uzvedību, reakcijām, paradumiem un domāšanu mazināšana;

3.  Brīvā radošā būvēšanas spēle kā audzināšanas un terapijas instruments, kā apzināt un izprast bērna iekšējos resursus;

4.  Ritms kā audzināšanas un terapijas instruments, kā veidot bērnā drošības sajūtu un nosacījumus bērna labvēlīgai attīstībai, ritma nozīme un pielietošana ikdienā, ritma atšķirība no režīma;

5.  Kā veidot atbalstošu emocionālo saiti ar bērnu, kopā ar bērnu mācoties robežas;

6.  Kā izprast bērna emocionālās, mācīšanās u.c. grūtības un atbalstīt bērnu;

7.  Emocijas un to vadīšanas prasmes – darbs ar savām un bērna dusmām;

8.  Emocijas un to vadīšanas prasmes – darbs ar savām un bērna bailēm;

9. Emocijas un to vadīšanas prasmes – darbs ar savu un bērna vainas sajūtu;

10.  Kā nostiprināt iegūtās pārmaiņas attiecībās ar bērnu un saglabāt tās ilgtermiņā.

Par piedalīšanos semināros tiks izsniegta apliecība par 30 stundu noklausīšanos un dāvanā stāstu grāmata bērniem.

Pieteikšanās semināriem, kas notiks zoom platformā: ldseminariip@gmail.com

Piedāvājam Rīgas Domes Labklājības departamenta apmaksātu semināru ciklu, kas sastāv no četrām nodarbībām, katra 1,5 stundas garumā.

Tēmas:

1.     Kā stiprināt un vienlaicīgi pasargāt bērna pašapziņu, kā sarunāties ar bērnu cieņpilni.

2.     Kā veiksmīgāk veidot dziļāku emocionālo saskarsmi ar bērnu.

3.     Kā veicināt bērna izpratni par dzīves vērtībām, kopīgi svinot svētkus.

4.     Kā attīstīt bērnu spēju izzināt savu iekšējo pasauli un kāpēc tas ir vajadzīgs.

Pēc semināru noklausīšanās tiks nosūtīta stāstu grāmatiņa bērniem, kurā ir ietvertas šīs tēmas.

Semināri notiks zoom platformā, klāt pievienoju semināru plakātu.

Pieteikšanās iespējama: ldseminariip@gmail.com

Skip to content