Bitīte

Grupa “Bitīte”

Bitītes kad kopā nāk,
Čakli visas strādāt sāk.
Zināšanas grib tās krāt,
Lai var skolas gaitas sākt.

Mums patīk visu izzināt un izpētīt, veicot dažādus eksperimentus. Mums patīk darboties kopā ar skolotājām. Mēs cītīgi apgūstam ne tikai dzimto valodu, bet arī mums tuvas tēmas latviešu valodā. Mums patīk, ka dažreiz ari mammas, tēti, vecmāmiņas un vectētiņi atnāk ciemos un darbojas kopā ar mums. Mēs mācāmies dzejoļus daudz un dažādus. Mums patīk spēlēt teātri un mēs to darām ļoti labi. Mums patīk svinēt svētkus.
Un mums patīk vēl daudzas lietas…
…tādēļ ir tik jauki kopā būt mūsu grupā „Bitītē”!

Pirmsskolas skolotāja: Alīna Škinča;

Olga Šamšura,

Dzintra  Barkāne.

Pirmsskolas skolotāja palīgs: Svetlana Beilo

Lai apgūtu jauno vielu, nostiprinātu zināšanas un prasmes, veiktu eksperimentus un radošos darbus, izglītojamajiem ir iespēja darboties vairākos mācību centros.

      

Stādam, rūpējamies un rudenī novācam ražu mūsu grupas dārzā.

 

 

 

 

Izzinām dabu bērnudārza teritorijā un ārpus tās.
Rudenī notiek mācību ekskursija uz Ančupānu mežu.

 

 

 

Lai redzētu ar ko atšķiras mežs no parka, dodamies ekskursijā uz Raiņa parku. Lasījām rudens lapas un darinājām skaistas pūces.

Spiežam sulu, garšojam maizi ar meža ogu un priežu čiekuru ievārījumu.

Mācību procesā aktīvi izmantojam dabas materiālu.

 

 

 

Dienas režīms

 

 

Grupas šifrs 06.grupa

„Bitīte”*

Pieņemšana, individ.darbs 7:00-8:00
Rīta rosme 8:00-8:09
Brokastis 8:15-8:30
Rīta aplis, Rotaļnodarbības 8:35-10:35
Sagat.pastaigai, pastaiga /sliktu laika apstākļu gadījumā tiek organizētas aktivitātes zālē/ 10:40-12:05
Pusdienas 12:15-12:35
Sagat.atpūtai, miegs Līdz 14:45
Celšanās, gaisa procedūras 14:45-14:55
Launags 15:10-15:30
Vakara aplis, pastaiga ja ir labie laika apstākļi, spēles, individuālais darbs. Līdz 18:00

 

* pirmdienās,

sagatavošana pastaigai, pastaiga  10:00-11:20;

1 rotaļnodarbība notiks 11:35-12:05

 

Organizēto  nodarbību  

saraksts  2021./2022.m.g.

grupā “Bitīte”

 

Pirmdien Otrdien Trešdien Ceturtdien Piektdien
8.35-9.05 Latv.val.

9.10-9.55 Rotaļnodarbības

11.35-12.05  sports zālē

8.35-8.45 Rotaļnodarbības.

8.50-9.20 latv.val.

9.25-10.35  Rotaļnodarbības.

11.10-11.40 sports sporta laukumā

8.35-9.10 Rotaļnodarbības.

9.15-9.45 Latv.val.

10.00-10.30  mūzika zālē

sporta spēles  laukumā

8.45-9.15  mūzika zālē

9.20-9.50 sports zāle

10.00-10.30 latv.val

8.35-8.50 latv.val

8.55-10.35  Rotaļnodarbības sporta spēles  laukumā