Kontakti

 

KONTAKTI

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne”

Reģ. Nr. 3101901620

 Adrese: Raiņa iela 17, Rēzekne, LV 4601

Tālrunis: 64622831

Vadītāja Nataļja Maksimova, t. 28302959
E-pasta adrese: varaviksne@rezekne.lv
Mājas lapa: varaviksne.rezeknesip.lv
Darba laiks: darba dienās 7:00 – 18:00

 

 

Rekvizīti

Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde
reģ. Nr. 90000025446
AS “SEB Banka”
kods: UNLALV2x
konts LV80UNLA 005000941831
Atbrīvošanas aleja91, Rēzeknē