Logopēds

Skolotāja logopēde

                    Darba laiks : pirmdiena 9:00 – 12:30 (gr. “Mārīte”)

                        ceturtdiena 8. 00 – 11:24 (gr. “Bitīte”)

Logopēda darbs, galvenokārt,  saistīts ar piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem, kuriem ir izteikti runas traucējumi ( “ Skolotāja logopēda darba paraug noteikumi vispārējā izglītības iestādē “ ( IZM 09. 03. 2004., Nr. 146 ) ).

Septembrī tiek veikta vecākās un sagatavošanas grupas bērnu runas pārbaude ( latviešu un krievu grupās ).  Ar pārbaudes rezultātiem var iepazīties pie skolotāja logopēda, sazinoties personīgi, darba laikā.  Logopēdiskās nodarbības notiek vecāko un sagatavošanas grupu bērniem.  Skolotāja sniedz konsultācijas arī 3-4 gadīgo bērnu vecākiem.

Nodarbībās bērni izpilda dažādus artikulācijas, runas,  elpošanas un kustību vingrinājumus, kā arī mācās pareizi izrunāt visas skaņas.

Viena no svarīgākajām  darba sastāvdaļām, kas sekmē runas traucējumu ātrāku novēršanu, ir grupu skolotāju, vecāku sadarbība ar logopēdu. Runas korekcijas labvēlīgus rezultātus nosaka vecāku attieksme pret bērna runas traucējumu labošanas laikā.

Ieteikumi runas attīstībai:

Vingrinājumi un uzdevumi bērna runas attīstībai (lejuplādēt);

ARTIKULĀCIJAS APARĀTA SAGATAVOŠANA PAREIZAS SKAŅU IZRUNAS VEIDOŠANAI (lejuplādēt);

Vingrinājumi, ja bērns neizrunā burtus “s” un “r” (lejuplādēt).

Logopēdiskie vingrinājumi visiem

https://www.youtube.com/watch?v=KUmCL9ToqVQ

Logopēdiskie vingrinājumi svelpotājiem (s,z,c,dz)  un šņācējiem (š,ž,č,dž)

https://www.youtube.com/watch?v=9phcUeNc8DI

Logopēdiskie vingrinājumi rūcējiem(r,l)

https://www.youtube.com/watch?v=-2qZGGo8cjk

Kā pārbaudīt bērna gatavību skaņas R izrunai un

kā iemācīties grūto skaņu mājās?

https://www.youtube.com/watch?v=JCDV5MFuRYo

Kā pārstāt šļupstēt – 3 vienkārši veidi, kā iemācīt skaņu S un Z pareizu izrunu mājās!

https://www.youtube.com/watch?v=v22L3biUvV4

5 SPĒLES fonemātiskās uztveres sekmēšanai

https://www.youtube.com/watch?v=28ubExtyid4

Elpošanas vingrinājumu komplekss

https://www.youtube.com/watch?v=vjDrN2t9FMc

PAREIZAS SKAŅU IZRUNAS PILNVEIDOŠANA MĀJAS APSTĀKĻOS (lejuplādēt)

Skip to content