Logopēds

Skolotāja logopēde Irēna Pivore

                    Darba laiks : pirmdiena 9:00 – 12:30 (gr. “Mārīte”)

                        ceturtdiena 8. 00 – 11:24 (gr. “Bitīte”)

 

Logopēda darbs, galvenokārt,  saistīts ar piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem, kuriem ir izteikti runas traucējumi ( “ Skolotāja logopēda darba paraug noteikumi vispārējā izglītības iestādē “ ( IZM 09. 03. 2004., Nr. 146 ) ).

Septembrī tiek veikta vecākās un sagatavošanas grupas bērnu runas pārbaude ( latviešu un krievu grupās ).  Ar pārbaudes rezultātiem var iepazīties pie skolotāja logopēda, sazinoties personīgi, darba laikā.  Logopēdiskās nodarbības notiek vecāko un sagatavošanas grupu bērniem.  Skolotāja sniedz konsultācijas arī 3-4 gadīgo bērnu vecākiem.

Nodarbībās bērni izpilda dažādus artikulācijas, runas,  elpošanas un kustību vingrinājumus, kā arī mācās pareizi izrunāt visas skaņas.

Viena no svarīgākajām  darba sastāvdaļām, kas sekmē runas traucējumu ātrāku novēršanu, ir grupu skolotāju, vecāku sadarbība ar logopēdu. Runas korekcijas labvēlīgus rezultātus nosaka vecāku attieksme pret bērna runas traucējumu labošanas laikā.

 

Ieteikumi runas attīstībai:

Vingrinājumi un uzdevumi bērna runas attīstībai (lejuplādēt);

ARTIKULĀCIJAS APARĀTA SAGATAVOŠANA PAREIZAS SKAŅU IZRUNAS VEIDOŠANAI (lejuplādēt);

Vingrinājumi, ja bērns neizrunā burtus “s” un “r” (lejuplādēt).