Paldies

2020.gada novembris

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu apsveicam mūsu iestādes jubilāru pirmsskolas skolotāju Vitu Čistjakovu 25 gadu darba jubilejā.

Vita Čistjakova ir apbalvota ar Rēzeknes pilsētas domes Pateicības rakstu  par godprātīgu,  apzinīgu darbu, par ieguldījumiem iestādes attīstībā.

 

2020.gada oktobris

Sagaidot Pasaules skolotāju dienu, sakām lielu paldies visām iestādes skolotājām, kuras ar savām zināšanām, pieredzi, aizrautību, radošām idejām dalās ar bērniem, sniedzot ieguldījumu viņu izaugsmē un līdz ar to – mūsu valsts nākotnē. Paldies arī skolotāju palīgiem, kuru ieguldījums bērnu audzināšanā un attīstībā arī ir ļoti liels.

Šogad divas iestādes skolotājas ir apbalvotas ar Rēzeknes pilsētas domes pateicību: mūzikas skolotāja Irina Grabovska un pirmsskolas skolotāja Skaidrīte Jeršova.

Ir mātes, tēva vārds mums visiem svēts,

Bet skolotāja vārds tiem līdzās staro,

Jo mūs dvēselēs vislabākais ir sēts,

No sēklām pirmajām nu birzs un druva zaro.

/Mirdza Ķempe/

 

 

2019.gada maijs

Pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” kolektīvs saka paldies

Irīnai Marčukai

par pirmsskolas un sporta skolotājas

izcilu darbu 26 gadu garumā!

Lai tev panākumiem bagāts jaunā darba ceļš!