Paldies

2022.gada novembris

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienu apsveicam mūsu iestādes jubilārus:

pirmsskolas skolotāju Allu Ludboržu 30 gadu darba jubilejā,

pirmsskolas skolotāja palīgu Ināru Boiko 30 gadu darba jubilejā,

veļas pārzini Svetlanu Kondakovu 25 gadu darba jubilejā.

Iestādes darbinieki ir apbalvoti ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pateicības rakstiem  par godprātīgu,  apzinīgu darbu, par ieguldījumiem iestādes attīstībā.

2021.gada novembris

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienu apsveicam mūsu iestādes jubilārus: pirmsskolas skolotāju Skaidrīti Jeršovu 15 gadu darba jubilejā, pirmsskolas mūzikas skolotāju Irinu Grabovsku 20 gadu darba jubilejā, iestādes vadītāju Nataļju Maksimovu 20 gadu darba jubilejā un pirmsskolas skolotāja palīgu Tatjanu Aguli 25 gadu darba jubilejā.

Darbinieki ir apbalvota ar Rēzeknes pilsētas domes Pateicības rakstu  par godprātīgu,  apzinīgu darbu, par ieguldījumiem iestādes attīstībā. Paldies visiem par darbu, iejūtību un ieguldījumiem bērnu un iestādes attīstībā.

2020.gada novembris

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu apsveicam mūsu iestādes jubilāru pirmsskolas skolotāju Vitu Čistjakovu 25 gadu darba jubilejā.

Vita Čistjakova ir apbalvota ar Rēzeknes pilsētas domes Pateicības rakstu  par godprātīgu,  apzinīgu darbu, par ieguldījumiem iestādes attīstībā.

2020.gada oktobris

Sagaidot Pasaules skolotāju dienu, sakām lielu paldies visām iestādes skolotājām, kuras ar savām zināšanām, pieredzi, aizrautību, radošām idejām dalās ar bērniem, sniedzot ieguldījumu viņu izaugsmē un līdz ar to – mūsu valsts nākotnē. Paldies arī skolotāju palīgiem, kuru ieguldījums bērnu audzināšanā un attīstībā arī ir ļoti liels.

Šogad divas iestādes skolotājas ir apbalvotas ar Rēzeknes pilsētas domes pateicību: mūzikas skolotāja Irina Grabovska un pirmsskolas skolotāja Skaidrīte Jeršova.

Ir mātes, tēva vārds mums visiem svēts,

Bet skolotāja vārds tiem līdzās staro,

Jo mūs dvēselēs vislabākais ir sēts,

No sēklām pirmajām nu birzs un druva zaro.

/Mirdza Ķempe/

2019.gada maijs

Pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” kolektīvs saka paldies

Irīnai Marčukai

par pirmsskolas un sporta skolotājas

izcilu darbu 26 gadu garumā!

Lai tev panākumiem bagāts jaunā darba ceļš!

Skip to content