Kolektīvs

 

Iestādē strādā 14 pedagoģiskie darbinieki (iestādes vadītāja, izglītības metodiķe, 9 pirmsskolas skolotājas, sporta skolotājs, mūzikas skolotāja, logopēde)

un 14 tehniskie darbinieki (saimniecības vadītāja, iestādes māsa, 2 pavāri, virtuves strādniece, 6 skolotāju palīgi, veļas pārzine, tehniskais strādnieks, sētnieks).

 

Skip to content