Maksas deju pulciņš 2023./2024.m.g.

DEJU PULCIŅŠ

Deju pulciņu vada skolotāja Natālija Siņicina

Deja ir viena no senākajām mākslas formām. Dejas veicina personu fizisko un garīgo attīstību, māca atbrīvoties, kontrolēt savu ķermeni, padara kustības un žestus brīvas, vieglas, skaistas.

Dejojot, bērni, kļūst emocionāli bagātāki, viņiem ir nemitīgs pozitīvu emociju avots un pašapliecināšanās iespēja, viņi kļūst fiziski spēcīgāki un izturīgāki. Viens no galvenajiem deju nodarbību rezultātiem ir bērnu vieglums un pārliecība, sazinoties ar apkārtējiem, nepieciešamība pēc turpmākas sevis pilnveidošanas un pašapliecināšanās.

Deju nodarbību mērķis ir attīstīt ritma izjūtu, apgūt deju kustību tempu un koordināciju, darbs pie elegantām dabīgām ķermeņa līnijām, kustību dinamika, kāju un pēdu darba tehnika. Nodarbību mērķis ir bērnu fiziskā un estētiskā attīstība , radošo prasmju un spēju veidošana, kas palīdzēs bērna tālākai pašrealizācijai un adaptācijai sabiedrībā. Nodarbību mērķis ir attīstīt bērnu spējas koncentrēt uzmanību un izpildīt dejas fonogrammā, spēju attīstīt ritmisku kustību, atjaunojot dejas ritmisko modeli un kustību horeogrāfiju, prasmju attīstīšana dažādu ātrumu kustību veikšana, uzvedības kultūras izglītošana deju zālē, attiecību veidošana pārī un komandā.

Skip to content