Mārīte

Grupa “Mārīte”

Grupu apmeklē 5 gadu veci zinātkāri, radoši, draudzīgi un talantīgi bērni.

 • Lielu uzmanību pievēršam bērnu drošībai. Organizējam mācību pastaigas pie krustojuma, sižeta lomu spēles, galda spēles, grupas noteikumi utt.
 • Bērni ir dabas draugi un pētnieki. Vēro dzīvās un nedzīvās dabas objektus, dabā notiekošās izmaiņas, eksperimentē, pēta un izzina apkārtni. Rūpējas par telpaugiem un zivīm dzīvās dabas stūrītī. Piedalās tuvākās apkārtnes sakopšanā. Pavasarī dārzā stāda un sēj sēklas, vasarā rūpējas par dārzu. Bērni ar interesi vēro kā dīgts, aug, zied un nogatavojas dārzeņi.
 • Bērni izzina savu dzimto pilsētu, iepazīstas ar apkārtējo vidi. Tas rosina bērnus domāt un savas emocijas aprakstīt vārdos, sniedz jaunas zināšanas, kā arī audzina mīlestību, patriotiskās jūtas pret dzimto pilsētu, valsti un tās kultūru.
 • Grupā „Mārīte” svētki tiek gaidīti ar īpaši lielu prieku. Kopīgi svinam gadskārtu svētkus. Pie mums nāk ciemos Miķelis, Mārtiņš, Ziemassvētku rūķis un Lieldienu zaķis. Ziemassvētku klusā laikā sveču gaismā lasām skaistas latviešu tautas pasakas. Svinam bērnu dzimšanas dienas un vārda dienas.
 • Bērni ar lielu interesi piedalās dažādos konkursos, izstādēs. Darbojoties ar dažādiem materiāliem, bērni attīsta iztēli un fantāziju.

Grupas “Mārīte” darbinieki:

Pirmsskolas skolotāja: Skaidrīte Jeršova

Pirmsskolas skolotāja: Alīna Škinča.

Pirmsskolas skolotāja palīgs: Regīna Sapožnikova.

Grupas „Mārīte” noteikumi

Dabaszinību centrs

Valodas centrs

Matemātikas centrs

No cīruļa es dziedāt mācīšos,
No purva bērza augt, no liepām ziedēt,
No rīta ausmas – tumšas domas kliedēt.
No darba bites strādāt mācīšos,
No lauka ziediem – dāvāt citiem prieku,
No akmens – klusēt, neteikt vārdu lieku.
No avota kļūt skaidram mācīšos,
No torņa smailēm- lepni augšup celties,
No kalnu grēdām – druskās nesašķelties.
No rudzu asna drosmi mācīšos,
No ziemeļzvaigznes – patstāvību cietu,
No gāju putniem – mīlēt dzimto vietu.
No kalnu strauta steigties mācīšos,
No kalna priedes – neliekties nevienam.
No puķes pumpurus vērt mācīšos,
No varavīksnes daudzkrāsainu tiltu celt.
No māmiņas es šūpļa dziesmu mācīšos,
No tēta- drošsirdīgam būt un vējā nesaliekties.
No vectētiņa, vecmāmiņas labestību mācīšos,
No saules – gaišumu dot katrai dienai.

           Mācību jomas vienai nedēļai grupā “Mārīte”

 1.      Valodu mācību joma ( latviešu valoda)
 2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma (iepazīstināšana ar apkārtni)
 3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zīmēšana, mūzika, literatūra)
 4. Dabaszinību mācību joma (iepazīstināšana ar dabu)
 5. Matemātikas mācību joma (matemātika)
 6. Tehnoloģiju mācību joma (veidošana, aplicēšana, konstruēšana, rokdarbi)
 7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sports 5x nedēļā:1 sports-zālē, 1 ritmika-zālē, 1 sports- sporta laukumā, 2 x sporta spēles laukumā)

Pirmsskolas izglītības skolotāji atbild par izglītības satura apguvi rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai un sociālai attīstībai mācību jomās visas dienas garumā.

Dienas režīms

Pieņemšana, individuālais darbs 7.00 – 8.00
Rīta rosme 8.03 – 8.13
Brokastis 8.20 – 8.35
Rīta aplis, rotaļnodarbības 8.40 – 10.30
  Sagatavošanās pastaigai, pastaiga/ sliktu laika

apstākļu gadījumā tiek organizētas aktivitātes zālē/

10.35 – 12.05
Pusdienas 12.10 – 12.30
Sagatavošanās atpūtai, atpūta Līdz 14.45
Celšanās, gaisa procedūras 14.45 – 14.55
Launags 15.10 –  15.30
Vakara aplis, pastaiga ja ir labie laika apstākļi, spēles, individuālais darbs Līdz 18.00
piektdienās

sagatavošana pastaigai, pastaiga

10.00 – 11.20;

1 rotaļnodarbība

notiks 11.35 – 12.05

 

Kārtība kādā PII “Varavīksne” bērni neiet pastaigās:

 1. Kad ārā gaisa temperatūra ir -150 –bērni vecumā no 3 līdz 7 gadiem;
 2. Kad ārā ir stiprs vējš.
 3. Kad smidzina vai līst lietus, bet ja bērni jau bija ārā, tad drīkst izmantot nojumes.
 4. Kad ir sniega putenis un citi nelabvēlīgi apstākļi.

Tad pastaigu vietā notiek sporta aktivitātes zālē vai spēles grupā.

Mācību nodarbību saraksts 2023./2024.m.g.

      

RĪTA ROSME   8.03 – 8.13

 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8.40 – 9.10 Daba 8.40 – 9.10 Apkārtne 8.40 – 9.00 Interešu izg.nod. “Latviešu valoda” 8.40 – 9.10 Interešu izg.nod. “Latviešu valoda” 8.40 – 9.10 Sports zālē
9.15 – 9.45 Veidošana 9.15 – 9.45 Aplicēšana 9.10 – 9.40 Matemātika 9.15 – 9.45  Zīmēšana 9.15 – 9.45 Rokdarbi
DĀRZEŅI/AUGĻI ja ir ēdienkartē       VAI     vingrinājumi  no Valodas satura lapas, Latviešu valodas satura lapas
9.55 – 10.25 Literatūra 9.55 – 10.25 Runa 9.55 – 10.25 Sports zālē 9.55 – 10.25 Mūzika *pastaiga

10.00 – 11.20

11.00 – 11.35 Sports sporta laukumā   11.35 – 12.05 Mūzika
15.40 -16.10 Konstruēšana 15.40 -16.10 Rakstītprasmju vingrinājumi(valodas struktūras SR) 15.40 -16.10 Lasītprasmju  vingrinājumi (valodas struktūras SR) 14.45 – 15.05 Ritmika zālē 15.40 -16.10 Rakstītprasmju vingrinājumi(valodas struktūras SR)

 

 

Skip to content