Mārīte

Grupa “Mārīte”

Grupu apmeklē 4 – 6 gadu veci zinātkāri, radoši, draudzīgi, talantīgi bērni.

 • Lielu uzmanību pievēršam bērnu drošībai. Organizējam mācību pastaigas pie krustojuma, sižeta lomu spēles, galda spēles utt.
 • Bērni ir dabas draugi un pētnieki. Vēro dzīvās un nedzīvās dabas objektus, dabā notiekošās izmaiņas, eksperimentē, pēta un izzina apkārtni. Rūpējas par augiem un zivīm dzīvās dabas stūrītī. Piedalās tuvākās apkārtnes sakopšanā. Pavasarī dārzā stāda un sēj sēklas, vasarā rūpējas par dārzu. Bērni ar interesi vēro kā dīgts, aug, zied un nogatavojas iestādītie dārzeņi
 • Bērniem tiek dota iespēja apskatīt dzimtās pilsētas dabu, ievērojamākos objektus. Apskatīties Latgales kultūrvēstures muzejā piedāvātās izstādes, apmeklēt muzejpedagoģiskās nodarbības un citas aktivitātes. Tas rosina bērnus domāt, sniedz jaunas zināšanas un pieredzi, kā arī audzina mīlestību, patriotiskās jūtas pret dzimto pilsētu, valsti un tās kultūru.
 • Kopīgi svinam gadskārtu svētkus. Pie mums nāk ciemos Miķelis, Mārtiņš, budēļi, Ziemassvētku rūķis un Lieldienu zaķis. Ziemassvētku klusā laikā sveču gaismā kopā ar vecākiem pie kamīna lasām skaistas latviešu tautas pasakas.
 • Bērni ar lielu interesi piedalās dažādos konkursos, izstādēs. Darbojoties ar dažādiem materiāliem bērni attīsta iztēli un fantāziju.

Grupas “Mārīte” darbinieki:

Pirmsskolas skolotāja: Skaidrīte Jeršova  (pirmsskolas skolotāja, iestādē „Varavīksne” kopš 2007. gada.)

Pirmsskolas skolotāja: Alīna Škinča.

Pirmsskolas skolotāja palīgs: Regīna Sapožnikova.

Ekskursija pie krustojuma

Galda spēle “Mana pilsēta Rēzekne”

                              Dabas pētnieki

        

Mācību ekskursija uz Ančupānu mežu

    

Tuvākās apkārtnes sakopšana

Ziedu paklāja izveidošana  “Pa rudens varavīksni  ejot!”

Kartupeļu ražas vākšana

 

           Mācību jomas vienai nedēļai grupā “Mārīte”

 1.      Valodu mācību joma ( latviešu valoda)
 2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma (iepazīstināšana ar apkārtni)
 3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zīmēšana, mūzika, literatūra)
 4. Dabaszinību mācību joma (iepazīstināšana ar dabu)
 5. Matemātikas mācību joma (matemātika)
 6. Tehnoloģiju mācību joma (veidošana, aplicēšana, konstruēšana, rokdarbi)
 7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sports 5x nedēļā:1 sports-zālē, 1 ritmika-zālē, 1 sports- sporta laukumā, 2 x sporta spēles laukumā)

Pirmsskolas izglītības skolotāji atbild par izglītības satura apguvi rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai un sociālai attīstībai mācību jomās visas dienas garumā.

 

Dienas režīms

Pieņemšana, individ.darbs 7:00-8:00
Rīta rosme 8:20-8:30
Brokastis 8:35-8:50
Rīta aplis, Rotaļnodarbības 8:55-10:35
Sagat.pastaigai, pastaiga /sliktu laika apstākļu gadījumā tiek organizētas aktivitātes zālē/ 10:40-12:05
Pusdienas 12:15-12:35
Sagat.atpūtai, miegs Līdz 14:45
Celšanās, gaisa procedūras 14:45-14:55
Launags 15:10-15:30
Vakara aplis, pastaiga ja ir labie laika apstākļi, spēles, individuālais darbs. Līdz 18:00

 

** trešdienās, ceturtdienās,

piektdienās

sagatavošana pastaigai, pastaiga  10:00-11:20;

1 rotaļnodarbība notiks 11:35-12:05

 

Organizēto  nodarbību  

saraksts  2021./2022.m.g.

grupā “Mārīte”

 

Pirmdien Otrdien Trešdien Ceturtdien Piektdien
8.55-9.30 Rotaļnodarbības

9.40-10.10 sports zālē

8.55-10.15 Rotaļnodarbības

 

10.35-11.05 sports sporta laukumā

 

8.55-9.55 Rotaļnodarbības

10.40-10..55 sporta spēles  laukumā

 11.35-12.05  mūzika  zālē

8.55-9.55 Rotaļnodarbības

sporta spēles  laukumā

 

 11.35-12.05  mūzika  zālē

8.55-9.55 Rotaļnodarbības

 

11.35-12.05  sports zālē