Mārīte

Grupa “Mārīte”

Grupu apmeklē 4 – 6 gadu veci zinātkāri, radoši, draudzīgi un talantīgi bērni.

 • Lielu uzmanību pievēršam bērnu drošībai. Organizējam mācību pastaigas pie krustojuma, sižeta lomu spēles, galda spēles, grupas noteikumi utt.
 • Bērni ir dabas draugi un pētnieki. Vēro dzīvās un nedzīvās dabas objektus, dabā notiekošās izmaiņas, eksperimentē, pēta un izzina apkārtni. Rūpējas par telpaugiem un zivīm dzīvās dabas stūrītī. Piedalās tuvākās apkārtnes sakopšanā. Pavasarī dārzā stāda un sēj sēklas, vasarā rūpējas par dārzu. Bērni ar interesi vēro kā dīgts, aug, zied un nogatavojas dārzeņi.
 • Bērni izzina savu dzimto pilsētu, iepazīstas ar apkārtējo vidi. Tas rosina bērnus domāt un savas emocijas aprakstīt vārdos, sniedz jaunas zināšanas, kā arī audzina mīlestību, patriotiskās jūtas pret dzimto pilsētu, valsti un tās kultūru.
 • Grupā „Mārīte” svētki tiek gaidīti ar īpaši lielu prieku. Kopīgi svinam gadskārtu svētkus. Pie mums nāk ciemos Miķelis, Mārtiņš, Ziemassvētku rūķis un Lieldienu zaķis. Ziemassvētku klusā laikā sveču gaismā lasām skaistas latviešu tautas pasakas. Svinam bērnu dzimšanas dienas un vārda dienas.
 • Bērni ar lielu interesi piedalās dažādos konkursos, izstādēs. Darbojoties ar dažādiem materiāliem, bērni attīsta iztēli un fantāziju.

Grupas “Mārīte” darbinieki:

Pirmsskolas skolotāja: Skaidrīte Jeršova

Pirmsskolas skolotāja: Alīna Škinča.

Pirmsskolas skolotāja palīgs: Regīna Sapožnikova.

Grupas „Mārīte” uzvedības noteikumi

 

Dabaszinību centrs

Valodas centrs

Matemātikas centrs

No cīruļa es dziedāt mācīšos,
No purva bērza augt, no liepām ziedēt,
No rīta ausmas – tumšas domas kliedēt.
No darba bites strādāt mācīšos,
No lauka ziediem – dāvāt citiem prieku,
No akmens – klusēt, neteikt vārdu lieku.
No avota kļūt skaidram mācīšos,
No torņa smailēm- lepni augšup celties,
No kalnu grēdām – druskās nesašķelties.
No rudzu asna drosmi mācīšos,
No ziemeļzvaigznes – patstāvību cietu,
No gāju putniem – mīlēt dzimto vietu.
No kalnu strauta steigties mācīšos,
No kalna priedes – neliekties nevienam.
No puķes pumpurus vērt mācīšos,
No varavīksnes daudzkrāsainu tiltu celt.
No māmiņas es šūpļa dziesmu mācīšos,
No tēta- drošsirdīgam būt un vējā nesaliekties.
No vectētiņa, vecmāmiņas labestību mācīšos,
No saules – gaišumu dot katrai dienai.

           Mācību jomas vienai nedēļai grupā “Mārīte”

 1.      Valodu mācību joma ( latviešu valoda)
 2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma (iepazīstināšana ar apkārtni)
 3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zīmēšana, mūzika, literatūra)
 4. Dabaszinību mācību joma (iepazīstināšana ar dabu)
 5. Matemātikas mācību joma (matemātika)
 6. Tehnoloģiju mācību joma (veidošana, aplicēšana, konstruēšana, rokdarbi)
 7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sports 5x nedēļā:1 sports-zālē, 1 ritmika-zālē, 1 sports- sporta laukumā, 2 x sporta spēles laukumā)

Pirmsskolas izglītības skolotāji atbild par izglītības satura apguvi rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai un sociālai attīstībai mācību jomās visas dienas garumā.

Dienas režīms

Pieņemšana, individ.darbs 7:00-8:00
Rīta rosme 8:20-8:29
Brokastis 8:35-8:50
Rīta aplis, Rotaļnodarbības 8:55-10:40
Sagat.pastaigai, pastaiga /sliktu laika apstākļu gadījumā tiek organizētas aktivitātes zālē/ 10:40-12:05
Pusdienas 12:15-12:35
Sagat.atpūtai, miegs Līdz 14:45
Celšanās, gaisa procedūras 14:45-14:55
Launags 15:10-15:30
Vakara aplis, pastaiga ja ir labie laika apstākļi, spēles, individuālais darbs. Līdz 18:00

** piektdienās

sagatavošana pastaigai, pastaiga  10:00-11:20;

1 rotaļnodarbība notiks 11:35-12:05

Organizēto  nodarbību  

saraksts  2022./2023.m.g.

grupā “Mārīte”

Pirmdien Otrdien Trešdien Ceturtdien Piektdien
8:55-9.30 Rotaļnodarbības

9.40-10.10 sports zālē

10.20-10.40 Rotaļnodarbības

8:55-10.10 Rotaļnodarbības

 

10.35-11.05 sports sporta laukumā

8:55-9.25 Rotaļnodarbības

9:35-10:05 sports zālē

10:15-10:40 Rotaļnodarbības

 

 

8:55-9:25 mūzika zālē

9.35-10.35 Rotaļnodarbības

14:45-15:05 ritmika zālē

8.55-9:40 Rotaļnodarbības

 sporta spēles  laukumā

 

11.35-12.05  mūzika  zālē