Latviešu valodas pulciņš 2023./2024.m.g.

Interešu izglītības programma “Latviešu valoda”

Katrs bērns dzīvo noteiktā kultūras vidē, dzirdot sev apkārt vairākas valodas. Visiem pirmsskolas vecuma bērniem Latvijā ir nepieciešams attīstīt latviešu valodas prasmes, lai pilnveidotu latviešu valodas zināšanas, iepazītu latviešu kultūru un sagatavoties pamatizglītības ieguvei.

Interešu izglītības nodarbību  mērķis ir īpaši sekmēt izglītojamo, kuriem dzimta valoda nav latviešu valoda, interesi par latviešu valodu un latviešu tautas kultūru, kā arī nodrošināt mazākumtautību bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei valsts valodā.

Latviešu valodas pulciņa uzdevumi:

  • sekmēt vispusīgu bērnu attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi;
  •  sekmēt izglītojamajiem latviešu valodas prasmju apguvi un attīstību, interesi un zināšanas par nemateriālo kultūras mantojumu un kultūras savdabību;
  •  gūt pieredzi, kopjot un iedzīvinot latviešu tradīcijas, un radoši iesaistīties Latvijas kultūrvides daudzveidībā.

Interešu izglītības nodarbības vada pirmsskolas skolotājas: 

Oksana Gruznova (grupā “Pasaka”),

Paula Sanija Ogriņa (grupā “Cālēni”)

 Alīna Šķinča (grupās “Bitīte” un “Mārīte”).

Skip to content