Pulciņš “Koriģējošā vingrošana” 2022./2023.m.g.

„5-7 g. bērnu stājas korekcijas nodarbības”

 

Pulciņa pedagogs: Diāna Stokmale

 

Programmas mērķis: Vesels, fiziski attīstīts un emocionāli, intelektuāli aktīvs bērns.

 

Programmas uzdevumi:

 • Apmierināt bērna iedzimto tieksmi uz fizisko aktivitāti un nostiprināt fiziskās īpatnības;
 • Veicināt balsta un kustību aparāta attīstību, bērnu zinātkāri;
 • Atbalstīt kustību prieku;
 • Sekmēt pareizas stājas veidošanu un optimizēt vertikālo slodzi mugurkaulam.

 

Mērķauditorijas raksturojums:  Stājas korekcijas programma paredzēta 5-7 gadus veciem bērniem.

 

Plānoto rezultātu apraksts:

 • Veic vingrojumus ar prieku;
 • Kļūst enerģiskāks;
 • Nostiprinot mugurkaula muskuļus – atvieglo elpošanu;
 • Veido pareizu stāju;
 • Attīsta balsta un kustības aparātu;
 • Kustību prieks veicina bērnu zinātkāri;
 • Stāja rada lielāku pārliecību par sevi;
 • Mazinās stress ikdienā.