Saulīte

Grupa „Saulīte”

Grupā „Saulīte” strādā:

  • Vita Čistjakova, pirmsskolas skolotāja, iestādē „Varavīksne” kopš 1996. gada.
  • Irina Litvjakova, pirmsskolas skolotāja.
  • Tatjana Agule, pirmsskolas skolotāja palīgs, iestādē „ Varavīksne” kopš 1996. gada.

Grupa “Saulīte”

Grupu apmeklē bērni vecumā no 3 līdz 4 gadiem. Grupas „ Saulītes” dienas gaitās īpaša vērība tiek pievērsta muzikālajām rotaļām. Ar mūzikas palīdzību vienlaikus var attīstīt visus intelekta veidus: valodnieciskais (lingvistiskais) intelekts, loģiski matemātiskais intelekts, vizuāli telpiskais intelekts, ķermeņa kustību (kinētiskais) intelekts, pašizpratnes intelekts, saskarsmes intelekts, dabaszinātniskais  intelekts, muzikālais intelekts. Tādēļ katrs rīts grupā tiek sākts ar muzikāli kustīgām rotaļām, kuras tiek izmantotas arī turpmākās dienas gaitā – rotaļnodarbībās, pastaigās, pēcpusdienas cēlienos, brīvajos brīžos.

Netiek aizmirsts par jautrajiem brīžiem, grupā tiek svinētas dzimšanas dienas, īpaši tiek svinēti valsts un latviešu tradicionālie svētki, tādi kā, Mārtiņi, Jāņi, Ziemassvētki u.c., kuros dalību ņem arī citu grupu bērni, tā veidojot komunikāciju un draudzību starp grupām. Bērniem tiek audzināta mīlestība pret savu ģimeni, dabu un Latviju.

Grupā bērni un pedagogi darbojas pēc kompetenču pieejas. Mācības  notiek integrēti un caur rotaļām, padarot tās par patīkamāko dienas daļu. Mācību process norit visas dienas garumā. Tāpat mūsu grupā bērniem tiek nodrošināta droša un attīstoša mācību vide. Liela uzmanība tiek pievērsta bērnu praktisko darbību attīstīšanai, patstāvībai, aktivitātēm dabā.  Bērniem tiek dota iespēja darboties jomu attīstošajos centros (mākslas, matemātikas, dabas, teātra u.c.).

Dienas režīms:

Pieņemšana, individ.darbs   7:00-8:10

Rīta rosme  8:15-8:23

Brokastis   8:28-8:45

Rīta aplis, Rotaļnodarbības  8:50-10:30

Sagat.pastaigai, pastaiga /sliktu laika apstākļu gadījumā tiek organizētas aktivitātes zālē/

10:35-11:55

Pusdienas   12:00-12:30

Sagat.atpūtai, atpūta    Līdz 14:50

Celšanās, gaisa procedūras    14:50-15:05

Launags   15:15-15:35

Vakara aplis, pastaiga ja ir labie laika apstākļi, spēles, individuālais darbs.   Līdz 18:00

Organizēto  nodarbību saraksts  2023./2024.m.g. grupā “Saulīte”

Pirmdiena:

8:50-9:25 Rotaļnodarbības

9:30-9:50 Sports zālē

10:10-10:25 Rotaļnodarbības

Otrdiena:

8:50-9:30 Rotaļnodarbības

9:35-9.55 Sports zālē

10:15-10:30 Rotaļnodarbības

15:45-16:05 Ritmika

Trešdiena:

8:50-10:30 Rotaļnodarbības

11:05 – 11:25 Sports laukumā

Ceturtdiena:

8:50-9:22 Rotaļnodarbības

9:25-9:45 Mūzika

10:00-10:30 Rotaļnodarbības

Sporta aktivitātes pastaigas laikā

Piektdiena:

8:50-9:25 Rotaļnodarbības

9:35-9:55 Mūzika

10:10-10:30 Rotaļnodarbības

Sporta aktivitātes pastaigas laikā

Teātra centrs

Runājošā siena

Matemātikas centrs

 Mākslas centrs

Dabas centrs

Grupas “Saulīte” noteikumi

Skip to content