Vēsture

Rēzeknē 1965.gadā augustā atvēra savas durvis jauns bērnudārzs Nr.9.
To savu darbinieku bērniem uzcēla un ilgus gadus finansēja Rēzeknes pilsētas Celtniecības trests.

90.gadu sākumā bērnudārzs nonāca pilsētas domes Izglītības pārvaldes pakļautībā un 9. B/d kļuva par Pirmsskolas izglītības iestādi (PII) “Varavīksne”.

Ko nozīme vārds “Varavīksne”?!

Varavīksnes loks pāri debesjumam ir viens no krāšņākajiem dabas skatiem. Varavīksne ir optiska parādība atmosfērā, kuru rada Saules staru laušana un atstarošana krītošos lietus pilienos. Tā parādās iepretim Saulei uz mākoņu fona, kad līst.

Etimoloģija

Saliktenis no latviešu valodas vārdiem varš un vīksna.

Varš -Ķīmiskais elements, viegli apstrādājams, mīksts, smags metāls iesarkanā krāsā.
Vīksna – Vīksnu dzimtas koks, Goba. Koks ieguvis savu nosaukumu sakarā ar labi lokāmo koksni, kas senāk lietota riteņiem, zirgu lokiem un citiem liektiem priekšmetiem. (Latviešu etimoloģijas vārdnīca, II, Avots, 1992.)

Pirmsskolas iestādei „Varavīksne” 2012. gadā ir piešķirts starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un iestāde par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanu izglītības iestādē un tās apkārtnē, apbalvota 2013.gadā ar Ekoskolu visaukstāko balvu – Zaļo karogu.

Ekoskolu programma ir starptautiska kustība, kas aizsākās 1994. gadā kā atbilde uz 1992. gadā Riodežaneiro notikušās ANO konferences „Vide un Attīstība” apzinātajām vajadzībām. Programmu izstrādāja Vides izglītības fonds (Foundation for Environmental Education) ar Eiropas Komisijas atbalstu, sākotnēji iesaistot četras valstis: Dāniju, Vāciju, Grieķiju un Apvienoto Karalisti. Programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Tā veicina izpratni par vidi, saistot to ar mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi, procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tā stiprinot kopējo vides apziņas attīstību. Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 40 000 skolas visā pasaulē.

Tā mēs darbojamies Ekoskolu programmā līdz 2018.gadam. Tagad mēs neesam Ekoskola dažādu iemeslu dēļ (viens no izšķirojošiem bija ikgadēja dalības maksa), bet turpinām sekmēt ekoloģisku audzināšanu un brīvdabas pedagoģijas pamatprincipu izmantošanu apmācību procesā.

Brīvdabas pedagoģijas Moto – atrasties dabā pēc iespējas vairāk jebkuros laika apstākļos.

Filozofija – mums visiem vajadzīgs kontakts ar mūsu sākumu jeb izcelsmi – dabu, lai varētu pieņemt ar izpratni lēmumus kopt, saglabāt un aizsargāt dabu. Lai mēs dzīvotu mums vajadzīga tīra zeme, tīrs ūdens, tīrs gaiss.

2016.gadā iestāde atzīmēja 50 gadu jubileju. Svētku pasākumu apmeklēja Rēzeknes pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs, Saimas deputāts Ivans Ribakovs, domes deputāti Aleksandrs Stec, Aleksandrs Irišins un Lidija Ostapceva, Izglītības pārvaldes pirmsskolas speciāliste Natālija Ančupāne un metodiķe Tatjana Tokareva, iestādes veterāni un absolventi.

Rindiņas no audzēkņu vecāku vēlējumiem PII jubilejā:
“Lai nemainās tradīcijas un saglabājas vērtības!”, “Lai piepildās diena ar smaidiem, kas gaiši kā saulstari mirdz!”, “Sirsnīgi novēlam, lai bērnudārzā vienmēr valdītu jautra, smaidu un zināšanu pilna gaisotne!”

No N.Ančupānes apsveikuma: “Lai izdodas izlīdzsvarot prasīgumu un iejūtību, mērķtiecību un iedziļināšanos, cieņu pret citiem un cieņu pret sevi. Novēlam rast laiku parūpēties par savu emocionālo un fizisko labsajūtu, lai varētu sniegt tik nepieciešamo atbalstu bērniem!”

Gadu gaitā bērnudārzā „Varavīksne” ir saglabājusies nemainīga vērtība – būt kopā, gan svētkos, gan ikdienā, vieglos un grūtos darbos – esam visi kopā, gan iestādes darbinieki, gan audzēkņi, gan viņu ģimenes!

Skip to content