Pasaka

  1.jaunākā grupa ,,Pasaka”  

(bērni  1.5-3g.)

 Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas:

Oksana Gruznova, Ilze Dreiska

Skolotāja palīgs Ināra Boiko

  Grupas moto – ,,Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzos, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai…”.

                                                                                                                                           (Z. Mauriņa).

Varavīksne košās krāsās
Šodien katrā sirdī mīt,
Jo pie mums Tu atnākusi esi
Mazā dvēselīt!

 Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no saltā dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

    

Mācību jomas vienai nedēļai:

  1. Valodu mācību joma(krievu valoda un latviešu valoda)
  2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma (iepazīstināšana ar apkārtni)
  3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (zīmēšana, mūzika, literatūra)
  4. Dabaszinību mācību joma (iepazīstināšana ar dabu)
  5. Matemātikas mācību joma (matemātika)
  6. Tehnoloģiju mācību joma (veidošana, aplicēšana, konstruēšana, rokdarbi)
  7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sports)

Pirmsskolas izglītības skolotāji atbild par izglītības satura apguvi rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai un sociālai attīstībai mācību jomās visas dienas garumā.

    

Dienas režīms

Pieņemšana, individ.darbs 7:00-8:00
Rīta rosme 8:10-8:14
Brokastis 8:20-8:45
Rīta aplis, Rotaļnodarbības 8:55-9:45
Sagat.pastaigai, pastaiga /sliktu laika apstākļu gadījumā tiek organizētas aktivitātes zālē/ 9:55-11:15
Pusdienas 11:25-11:55
Sagat.atpūtai, miegs Līdz 14:50
Celšanās, gaisa procedūras 14:50-15:00
Launags 15:20-15:40
Vakara aplis, pastaiga ja ir labie laika apstākļi, spēles, individuālais darbs. Līdz 18:00

Organizēto  nodarbību  

saraksts  2022./2023.m.g.

grupā “Pasaka”

 

Pirmdien Otrdien Trešdien Ceturtdien Piektdien
8.55-9.10 kust.att. zālē

9.15- 9.25 Latv.val.

9.30-9.45 Rotaļnodarbības

kustību spēles  laukumā

8.55-9.10 mūzika zālē

9.15-9.25 Latv.val.

9.30- 9.45 Rotaļnodarbības

 

8:55-9:05 Latv.val.

9.10-9:45 Rotaļnodarbības

 

8.55-9.10 latv.val.

9.10-9.25 Rotaļnodarbības

9.30-9.45 mūzika grupā

10.40-10.50kust.att.sporta  laukumā

8.55-9.10 kust.att. grupā

9.15-9:25 latv.val.

9:30-9.45 Rotaļnodarbības

Mūsu grupā mēs dodam bērniem iespēju rotaļāties un spēlēties, draudzēties un atpūsties, zīmēt, līmēt, veidot, dziedāt un dejot, svinēt svētkus un priecāties, apceļot pasaku valstību!

 Ka arī -vērot debesis, klausīties vēju, sadzirdēt putnu dziesmas, rūpēties par sevi un citiem, no maza nieka uzburt prieku!

Latvijas patriotisma audzināšanas  stūrītis

             

 ,,Dabas” stūrītis

           “Runājoša siena”

Nodarbošanās ar interaktīvo galdu

       ,,Elementāro matemātisko priekšstatu” stūrītis

Smilšu-ūdens centrs