Pulciņš “Logoritmika”

„3-4 gadu vecuma bērnu logoritmikas nodarbības”

 

Pulciņa pedagogs: Irina Grabovska

 

 

Programmas mērķis: bērnu runas, smalkas motorikas, kustību koordinācijas, uzmanības un atmiņas attīstības veicināšana, profilakse un korekcija, izmantojot mūzikas, runas un kustības kombināciju.

 

Programmas uzdevumi:

 

1. Vecināt artikulācijas aparāta, smalkas un vispārējas motorikas attīstību.

2. Veidot un attīstīt fonemātisko uztveri un dzirdi.

3.Attīstīt balss, runas elpošanu un intonāciju.

4. Attīstīt kustību koordināciju, saskaņot kustības ar tekstu

5. Attīstīt dzirdes uzmanību un atmiņu, prasmi orientēties telpā un plaknē.

6. Attīstīt ritma izjūtu.

7. Attīstīt runas komunikatīvas spējas.

 Mērķauditorijas raksturojums.

Logoritmikas programma paredzēta 3-4 gadus veciem bērniem.

 Plānoto rezultātu apraksts: 

Ir pietiekami liels vārdu krājums par leksiskām tēmām (atbilstoši vecumam).

Prot (savu spēju robežās) ritmiski izpildīt kustības atbilstoši vārdiem, izteiksmīgi nododot doto raksturu, tēlu.

Ir pietiekams artikulācijas aparāta kustīgums.

Attīstās balss modulācijas un intonācijas izteiksme.

Novērotas koordinētas kustības, reaģē uz izmaiņām kustībās.

Respektē savas dzimtās zemes tautu kultūru un tradīcijas, cilvēku darbu.

Ir iniciatīvs, patstāvīgs dažādās runas formās, muzikāla darbība.