Pulciņš “Skatuves runa”

„Skatuves runas nodarbības”

Pulciņa pedagogs: Irēna Pivore

 

Programmas mērķis: Veidot saskaņotu un skaidru runu.

Programmas uzdevumi:

  1. sekmēt bērnu runas elpošanas pareizu attīstību, kas saistīta ar skanīgumu, lokanību, balss skaļumu, izrunas skaidrību ;
  2. attīstīt un pilnveidot saskarsmes un emocionālās prasmes;
  3. nodrošināt bērniem iespēju apgūt pamata iemaņas, kuras  nepieciešamas, lai varētu pilnvērtīgi piedalīties izglītojošajā  procesā un ārpusnodarbību pasākumos;
  4. attīstīt kritisko domāšanu, klausīšanās un runāšanas, un komunikācijas prasmes;
  5. sekmēt individualitātes izpausmes dažādās aktivitātēs.

 Mērķauditorijas raksturojums.

Izglītojamie 3-4 gadu  vecumā.    Divas grupas.