Mēs piedalāmies

 

Zīmējumu konkurss pirmsskolas izglītības iestādēm  “Olimpiskās spēles “Parīze””

 

 “Olimpiskā diena 2024” un “Olimpiskais mēnesis 2024” tiek rīkoti godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas un Latvijas Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu.

Pasākumus organizē Latvijas Olimpiskā komiteja sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldi, Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skolu un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi.

Devīze – “Izaugt #sportiņā!”

 

Zīmējumu konkurss “Olimpiskās spēles “Parīze” tika rīkots pasākumu cikla  „Olimpiskais mēnesis 2024” ietvaros.

Konkursa darbi tika zīmēti uz A4 formāta lapas.

Rēzeknes pilsētā Olimpiskā mēneša 2024 laikā izglītības darba speciālistu un metodiķu vadībā Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo un pirmskolas izglītības iestāžu 1. – 4.klašu audzēkņi piedalījās zīmējumu konkursā “Olimpiskās spēles “Parīze 2024””. Visjaunākie radošo konkursu dalībnieki no PII “Namiņš”, “Bitīte”, “Māriņa”, “Varavīksne”, “Auseklītis”, “Rotaļa” un “Vinnijs Pūks” zīmēja darbiņus dažādās krāsu tehnikās. Šajā radošajā konkursā 1.–4..klašu grupā savus darbus pieteica arī Rēzeknes 5.pamatskolas un Rēzeknes sākumskolas audzēkņi.
No mūsu iestādes konkursā piedalījās 9 izglītojamie:
6 izglītojamie no grupas “Bitīte” un grupas “Mārīte”- Laura Pauniņa,Maija Ivuļonoka, Jeļena Talapina, Polina Aļošina, Loreta Degle, Emīls Ciršs;
 
 
 
 
3 izglītojamie no grupas “Cālēni” – Anna Timofejeva, Matvejs Litvjakovs, Lukass Vakelišvili.
 
 

 

Visi bērni saņēma pateicības balvas.

 

Paldies jaunajiem māksliniekiem par radošumu un centību! Paldies pedagogiem un vecākiem par atbalstu bērnu dalībai radošās aktivitātēs!

 

 

Radošais konkurss “Pavasari sagaidot”

Latgales plānošanas reģions no 25. marts plkst. līdz 8. aprīlim rīkoja radošo konkursu bērniem un jauniešiem “Pavasari sagaidot”, pievēršot uzmanību dabas norisēm, pavasarim atnākot, kā arī latviešu svinamajiem svētkiem un Lieldienu tradīcijām.

Radošā konkursa “Pavasari sagaidot” mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu izpratni par latviešu tradīcijām, gadskārtu svinībām, norisēm dabā, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku, kā arī vienot vietējo un diasporas ģimeņu bērnus un jauniešus radošajās aktivitātēs, caurvijot Lieldienu tematiku.

Konkursa uzdevumi:

 • attīstīt bērnu un jauniešu radošo domāšanu, iztēli, oriģinalitāti, veidojot izpratni par latviešu tradīcijām, gadskārtu svinībām, vadoties no norisēm dabā, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku;
 • veidot saikni starp Latvijas un diasporas bērniem un jauniešiem, iesaistot vietējā reģiona bērnus un jauniešus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus un jauniešus, kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu skolēnus un pedagogus;
 • veicināt pozitīvu noskaņu un vienotību sabiedrībā ar saliedējošām un radošām aktivitātēm, iesaistot ģimenes locekļus.

No mūsu iestādes piedalījās 4 grupas: gr. “Pasaka”, gr. “Lācēni”, gr. “Saulīte” un gr. “Cālēni”.

Grupa “Pasaka”

Video atskaņotājs
 
 
00:00
 
01:02
 
 
 

 

Grupa “Lācēni”

Video atskaņotājs
 
 
00:00
 
01:38
 
 
 

Grupa “Saulīte”

Video atskaņotājs
 
 
00:00
 
01:14
 
 
 

Grupa “Cālēni”

 

 

VENDEN 2024. gada bērnu zīmējumu

konkurss “Ūdens mūsu pasaulē”

 

Katru gadu 22. martā tiek atzīmēta Pasaules Ūdens diena. Šos svētkus iedibināja Apvienoto Nāciju Organizācija, lai pievērstu ikviena cilvēka uzmanību šī dabas resursa kvalitātei un vērtībai, jo tikai 1% ūdens krājumu uz mūsu planētas virsmas ir piemērots un drošs lietošanai uzturā.

Lai aktualizētu jautājumu par pastāvošo ūdens resursu krīzi pasaulē un veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību situāciju steidzami uzlabot, VENDEN, jau trešo gadu pēc kārtas organizējam bērnu zīmējumu konkursu par tēmu “Ūdens mūsu pasaulē”.

Šogad konkursā piedalījās mūsu iestādes grupas “Saulīte” bērni  ar kopdarbu un grupas “Cālēni” bērni ar kopdarbu un individuālajiem darbiem.

Grupas un bērni saņēma diplomus par dalību un radošo ieguldījumu VENDEN rīkotajā bērnu zīmējumu konkursā par tēmu “Ūdens mūsu pasaulē”.

Par dalību Venden zīmējumu konkursā individuālo darbu kategorijā diplomus saņēma audzēkņi no grupas “Cālēni”: Daniils Maksimovs, Matvejs Litvjakovs, Ksenija Smirnova, Maija Bondare, Lukass Vakelišvili, Arturs Boļšakovs.

Individuālo darbu kategorijā par māksliniecisko zīmējuma izpildi diplomu saņēma grupas “Cālēni” audzēkne Anna Timofejeva.

 

 

Radošo darbu konkursa Tuo jī dzeivova zili, zali i ieda kuopustus ai gali (Tā viņi dzīvoja zili, zaļi un ēda kāpostus ar gaļu) dalībniece Alisa Tarasova

 

Dzejnieks, rakstnieks, folklorists, novadpētnieks un mākslinieks  Ontons Slišāns ir ziemas saulgriežu bērns, ir dzimis 28. decembrī, bet vārdadienu svinēja 18. janvārī. Grupas “Bitīte” bērni centās sajust Ontona Slišāna garu – noskatoties multfilmas latgaliešu valodā pēc rakstnieka pasaku motīviem.

Grupas ”Bitīte” audzēkni Alisu Tarasovu šie darbi ļoti  aizkustināja, meitene atnesa uz bērnudārzu savu zīmēju un tā radās ideja piedalīties radošo darbu konkursā – Tuo jī dzeivova zili, zali i ieda kuopustus ai gali (Tā viņi dzīvoja zili, zaļi un ēda kāpostus ar gaļu). Alisa saņēma pateicību par dalību un sava novada patriotismu.

Konkursa mērķis bija apliecināt piederību un mīlestību savam dzimtajam novadam un stiprināt latgalisko kultūridentitāti.

Konkursa organizators Nemateriālā kultūras mantojuma centrs „Upīte”.

 

Zīmējumu konkurss (pirmsskolas izglītības iestādēm) – “Es soli pa solim #sportiņā”

 

2023. gada aprīlī mūsu iestādes grupas “Bitīte” bērni bija aktīvi un piedalījās Olimpiskās dienas 2023 zīmējumu konkursā (pirmsskolas izglītības iestādēm) – “Es soli pa solim #sportiņā”

Audzēkne Alisa Zimacka  ieguva 1. vietu Rēzeknes pilsētas mērogā  un turpina dalību tālāk republikas konkursā. Alisa Tarasova, Alika Deņisova, Amanda Ādmidiņa , Aleksandrs Vasiļjevs saņēma dalības sertifikātus un balvas par piedalīšanos. Paldies vecākiem par savu bērnu atbalstīšanu, ieguldīto enerģiju, sportisko garu, piedaloties Olimpiskajā dienā 2023.

 

 

 

 

VENDEN 2023. gada bērnu zīmējumu konkurss “Ūdens mūsu pasaulē”

Katru gadu 22.martā pasaule atzīmē Pasaules Ūdens dienu. No 2023. gada 17.marta līdz 30.martam dabīgā minerālūdens ražotājs Venden organizēja zīmējumu konkursu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem no visas Latvijas. Arī mūsu iestādes bērni piedalījās konkursā “Ūdens mūsu pasaulē” . Grupu darbu kategorijā pateicību saņēma gr.”Cālēni” un individuālo darbu kategorijā saņēma pateicības audzēkņi: Sofija Virza (gr.”Saulīte”), Renāte Tretjakova (gr.”Saulīte”), Kamilla Dubkeviča (gr.”Saulīte”), Matvejs Litvjakovs (gr.”Cālēni”).

 

Sofija Virza, gr. Saulīte. Darba nosaukums “Zivis akvārijā”. Zivīm akvārijā ir vajadzīgs tīrs ūdens, puķes laista lietus.

2.bilde – Renāte Tretjakova, gr. Saulīte. Darba nosaukums “Akvārijs”.

3.bilde – Kamilla Dubkeviča, gr. Saulīte. Darba nosaukums “Zivtiņas”. Zivis nevar izdzīvot bez tīra ūdens.

 

Grupa “Cālēni”. Darba nosaukums “Ūdens vajadzīgs visiem”. Vispirms ar bērniem tika apspriests, kam vajadzīgs ūdens, kādu tas dod labumu. Bērni atbildēja, ka ūdens ir nepieciešams visiem dzīvajiem organismiem: cilvēkiem, augiem, dzīvniekiem, zivīm…

Matvejs Litvjakovs, gr. Cālēni. Darba nosaukums “Lietus”. Ūdens nepieciešams dabai un dzīvniekiem. Lietus dod padzerties kokiem un zālei.

Zīmējumu konkurss  “Apsveikums Latvijas Olimpiskajai komitejai 100.dzimšanas dienā” bija rīkots pasākumu cikla „Olimpiskais mēnesis 2022” ietvaros.

Konkursu organizēja Latvijas Olimpiskā komiteja sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldi.

Devīze – “100 gadi #sportiņā!”

Mūsu iestādes grupas “Mārīte” audzēkne Ilona Aperāne (1. vieta) un grupas “Bitīte” audzēknis Mihails Tereskins (3. vieta) ir konkursa uzvarētāji.

Apsveicam bērnus ar uzvaru konkursā.

2021. gada oktobrī

Martins Misāns (4 gadi) no grupas “Mārīte” piedalījās SIA “ALAAS” rīkotajā konkursā ” Pasaku varonis no izlietota iepakojuma ” . Kopā ar vecākiem izgatavoja labsirdīgo robotiņu WALLE. Robotiņš attīra planētu Zeme no atkritumiem – sapresējot tos. WALLE cīnās par katru tīru un brīvu vietu uz zemes no atkritumiem.
Idejas īstenošanai tika izmantotas skārda bundžas, dažādas metāla kārbas un plastikas materiāli.

Robota tapšanas process

PIE MUMS  ATBRAUCA CŪKMENS!

2021.gada 13.oktobrī mūsu bērnudārzā ciemojas CŪKMENS!!!  Jo pirmie simts bērnudārzi, kas  pieteicas programmai, saņem Slepeno maisu ar mācību materiāliem starp viņiem ir arī mūsu iestādes grupas “Bitīte” un “Mārīte”, kuras šodien saņēma “slepeno maisu”.
“Cūkmena detektīvi” ir AS “Latvijas valsts meži” ekoprogramma pirmsskolām: 5 līdz 7 gadus jauniem bērniem. Tās mērķis ir rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Bērni kopā ar pedagogu programmas ietvaros soli pa solim atklāj dažādus meža noslēpumus un kļūst par īstiem Cūkmena detektīviem!
Lai kļūtu par Cūkmena detektīviem, bērnudārza grupiņai kopā ar pedagogu viena mācību gada laikā ir jāveic noteikti detektīvu soļi jeb uzdevumi par 4 tēmām: 1) Meža netīrie noslēpumi; 2) Cūkmenam pa pēdām; 3) Mežs rotaļlietu kastē; 4) Audzēsim skābekli!
OTRAIS MĀCĪBU GADS. Lai iegūtu īstu detektīvu rūdījumu un īpašo Meža kroni, nākamajā mācību gadā bērniem jāturpina izzināt mežu, dodoties 3 mācību pārgājienos dabā: 1) Rudens piedzīvojumā mežā; 2) Ziemas piedzīvojumā mežā; 3) Pavasara piedzīvojumā mežā.
Visi uzdevumi ir aprakstīti “Cūkmena detektīvi” metodiskajā materiālā un elektroniski vietnē www.cukmens.lv sadaļā “Cūkmena detektīvi”, kur atrodami arī papildus foto un video mācību materiāli.
30 bērnudārzi, kas programmu būs īstenojuši visaktīvāk un sūtījuši ziņas uz cukmens@cukmens.lv publicēšanai www.cukmens.lv mājas lapā, nopelnīs Cūkmena stundu bērnudārzā, kuras noslēgumā bērni no paša Cūkmena saņems diplomus par mācību gada laikā paveikto!
Ja mācību gada beigās nodarbības nenotiks klātienē, grupas, kuras būs veikušas atklājumus par visām 4 tēmām vai piedalījušās 3 piedzīvojumos dabā, iegūs iespēju piedalīties Cūkmena attālinātajā nodarbībā.

Esam aktīvie un CŪKMENS  atbrauks ciemos vēl !!!

Konkurss “Zoozīļuks 2021”

Kad ozolu tuvumā sāk intensīvi tērgāt sīļi, tad ir skaidrs, ka zīļu vākšanas laiks ir klāt. Ne tikai Rīgas Zooloģiskajā dārzā sāk rosīties “Zoozīļuks 2021”, bet arī mūsu izglītības iestādes bērni kopā ar vecākiem izteica vēlēšanos piedalīties konkursā “Zoozīļuks 2021”, kurš notika  no šī gada 23. septembra līdz 4. oktobrim. Tika salasīts 58 kg. ozolzīļu un tās nogādātas Rīgas Zooloģiskajā dārzā.

Bērni ne tikai vāca zīles, bet arī uzzināja, ka Zooloģiskajā dārzā ar zīlēm mielosies pekari, brieži, kamieļi un dažādi grauzēji. Vislabākās ozolzīles tiks diedzētas, lai svaigos ozolu dzinumus un lapas izbarotu kukaiņiem – Tropu mājas zarkukaiņiem, lapu kukaiņiem, siseņiem, sienāžiem. Jaunie dzinumi noderēs arī lapgriežskudrām, kuras savā maltītē patērē sēnes, izaudzētas uz ozola lapiņu gabaliņiem. Kopumā Zoodārza dzīvniekiem nepieciešamas apmēram 5 tonnas zīļu, tās ir vitamīnu un minerālvielu piedeva barībai, nevis vienīgais uzturs dzīvniekam rudens periodā.

Liels paldies bērniem un vecākiem par aktīvu piedalīšanos! Liels paldies Amīnas mammai – Zanei Buharinai par ozolzīļu nogādāšanu Rīgas Zooloģiskajā dārzā.

Tagad tik jāgaida vai tiksim pie balvas – bezmaksas zoodārza apmeklējums un ekskursija gida pavadībā pa zooloģisko dārzu. Lai mums veicas!

Sadarbībā ar  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru noslēdzies konkurss “Šodien laukos” – bērnudārzniekiem!

Konkursā “Šodien laukos” piedalījās bērni no 3 grupām: “Mārīte”, “Saulīte” un “Bitīte”.

Liels paldies skolotājam Dzintrai un Alīnai par aktivitāti, radošumu un drosmi piedalīties konkursā vasaras periodā!

Paldies arī vecākiem par atbalstu un sadarbību!

 

Latvijas Biškopības biedrības vizuālās mākslas konkursā “Bite, daba un es” piedalījās grupas “Bitīte”, grupas “Mārīte” un grupas “Saulīte” izglītojamie.

Iestāde ieguva 16.vietu. Konkursā piedalījās 295 iestādes.  Savāktai 217 kg.

Zīmējumu konkurss “Apsveikums Latvijas sportistiem Tokijas Olimpiskajās spēlēs!”, kurš  tiek rīkots pasākumu cikla „Olimpiskā diena 2021” un „Olimpiskais mēnesis 2021” ietvaros

Noslēdzies zīmējumu konkurss pirmsskolas izglītības iestādēm 

“Apsveikums Latvijas sportistiem

Tokijas Olimpiskajās spēlēs!”

 “Olimpiskā diena 2021” un “Olimpiskais mēnesis 2021” tiek rīkoti godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas un Latvijas Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu.

Pasākumus organizē Latvijas Olimpiskā komiteja sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldi, Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skolu un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi.  Devīze – “Mēs esam #sportiņā!”

 

Zīmējumu konkursa uzvarētājus no visiem Latvijas mērogā iesniegtajiem darbiem noteiks LOK žūrija līdz 2021.gada 4.jūnijam.

Rēzekne PII  (1. – 3. vietu ieguvējus) iesniedz LOK. 1.-3.vietu ieguvēji  tiks apbalvoti ar medaļām,

Konkursu uzvarētāji saņems balvas no LOK un pasākuma partneriem, personīgi ar uzvarētājiem (bērnu vecākiem)  sazinoties.

No mūsu iestādes

II vietu ieguva Darens Naumkovs

Apsveicam!!!

Visi BJSS iesniegto darbu autori tiks apbalvoti ar Olimpiskās dienas sertifikātiem un piemiņas balvām.

Apsveicam arī

Polinu Aļošinu,

Žaklīnu un Karolīnu Lavre,

Evelīnu Paegle,

Vasilisu Fedkinu,

Katrīnu Petrovu,

Katrīnu Vasiļjanovu!

 

Paldies bērniem, vecākiem un skolotājam!

 

 • 2020.gada aprīlī mūsu iestādes grupas “Mārīte” audzēkne Viktorija Timofejeva  piedalījās radošo darbu konkursā ” Esi varūņs – palīc sātā” .
 • 29.01.2020. Valodas svētki – konkurss pirmsskolas vecuma bērniem “Skani, mana valodiņa” Rēzeknes pilsētas PII “Auseklītis”. Piedalījās grupas “Mārīte” bērni:

Jānis Emīls Pleikšnis (goda raksts par labāko sniegumu 6-gadīgo bērnu grupā) un Patrīcija Raklinska (apbalvojums par dalību).

 • Kampaņa “Tīrai Latvijai” apvieno bērnus un jauniešus no visas Latvijas, palīdzot viņiem piedalīties tīras vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā. Turklāt konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada.  Visas kampaņas “Tīrai Latvijai” laikā savāktās izlietotās baterijas tiks nogādātas pārstrādes rūpnīcā, izkausētas un pārstrādātas jaunās vērtīgās izejvielās.

  Mūsu iestāde arī iesaistījās kampaņā “Tīrai Latvijai”!  Esam visi aktīvi un piedalīsimies tīras vides veidošanā!

Grupā “Bitīte” izglītojamie patstāvīgi krāsoja fonu savam turpmākajam darbam. Vingrinājāmies krāsot ar guaša krāsām vienā virzienā. Nākošajā dienā katrs atnesa vismaz dažus konfekšu papīriņus, plastikāta maisiņus un visu to, kas var piesārņot mūsu apkārtni. Bērni izvēlējās ko vēlas aplicēt. Tas varēja būt mākonis, koks un mūsu planēta Zeme. Šajā uzdevumā vingrinājām plēšanas un līmēšanas prasmes. Darba turpinājumā katrs uztaisīja savā radošajā darbā plastmasas lietu, saskaitot cik priekšmetu pielīmēja. Radošo darbu izveidē piedalījās 14 bērni.

Grupā “Mārīte” bērni vingrinājās attēlot koka siluetu. Darbs bija ļoti interesants un radošs. Izglītojamie ar līmlenti līmēja kokam stumbru, zarus. Kad tas bija izdarīts vingrinājāmies ar guaša krāsām krāsot fonu vienā virzienā. Bērni vingrinājās plēst papīru nelielos gabaliņos un pielīmēt tos. Darba turpinājumā katrs uztaisīja savā radošajā darbā plastmasas lietu, saskaitot cik priekšmetu pielīmēja. Radošo darbu izveidē piedalījās 12 bērni.

 • Mēs piedalāmies SIA ,,ALAAS’’ (sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju) organizētajā konkursā PII ,, Konteinerītis baterijām – pa rokai!’’. Konkursa mērķis ir veicināt izpratni par baterijām – vienu no bīstamajiem atkritumiem, to ietekmi dabā, bateriju savākšanu un otrreizējo izmantošanu un izpratni par iepakojumu un tā otrreizēju izmantošanu, pārveidojot to noderīgā lietā.
  Bērniem svarīgi iemācīt, ka baterijas ir videi kaitīgi atkritumi, tās nedrīkst mest kopā ar sadzīves atkritumiem. Izmetot vienu pirkstiņ bateriju mežā vai savā dārzā, pēc kāda laika metāla korpuss sarūsē, izplūst ķīmiskās vielas un viena šāda niecīga baterija izraisa augsnes piesārņojumu viena kvadrātmetra platībā, pie tam piesārņojums saglabājas gandrīz 100 gadi. Baterijas ir jāvāc atsevišķi no visiem atkritumiem, tad jānodod pārstrādei. Tāpēc konkursa dalībnieku uzdevums – izveidot savu konteinerīti izlietotajām baterijām, par pamata materiālu izmantojot dažādu izlietotu iepakojumu un tā detaļas (kartona, metāla vai plastmasas) .Konkursam iesniegtie darbi tiks izvērtēti un atdoti atpakaļ, lai tiktu praktiski pielietoti bateriju vākšanai.
  Konkursa norises laiks 2019. gada 16. septembris – 22. oktobris. Piedalās 3 bērni:
N.p.k.
Vārds, uzvārds
vecums
Darba apraksts
skolotāja
 1.
 Poļina Aļošina
 2,5g.
Kaste ar baltām margrietām

2.vieta

 Olga Firsova
 2.
 Madara Tutina
 3,5g.
Kaste ar asterēm

2.vieta

 Vita Čistjakova
 
3.
 Viktorija Timofejeva
 6g.
 Plastmasas konteineris

(izskatās kā baterija)

2.vieta

 Sintija Fedkina
 • Zīmējumu konkursā “Latvijas Olimpiskās komandas talismans! ” piedalījās grupas “Mārīte” un grupas “Bitīte”  7 izglītojamie: Jorens Boriss, Vasilisa Lazareva, Jānis Emīls Pleikšnis, Viktorija Tomofejeva, Daniels Timšins, Eva Stikāne un Alise Kjuna. Visi dalībnieki ir apbalvoti ar diplomiem un zīmuļiem. Alise Kjuna ir zīmējumu konkursa uzvarētājs.

        

Skip to content