Sports

Bērnu kustību  sekmēšana

Šobrīd Latvijā notiek lielas pārmaiņas, kas saistītas ar ekonomiskiem, demogrāfiskiem izmaiņām, kā arī ar izglītības sistēmas reformu. Tomēr jautājums par bērnu veselību, stāju un fizisko attīstību bija aktuāls kā agrāk, tā arī tagad. Iespēja aktīvi darboties un izkustēties palīdz bērniem sevi emocionāli līdzsvarot. Veicinot sporta nodarbības kustību prasmju attīstīšanu (soļošana, skriešana, lēkšana, rāpošana, mešana un ripināšana) un sekmējot bērna fizisko spēju attīstību (līdzsvars, ātrums, lokanība, spēks un koordinācija) bērni kļūst brīvāki, atraisītāki, paaugstinās  kustību aktivitāte un veidojas pozitīvs emocionālais noskaņojums.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērni aktīvi piedalās Rēzeknes pilsētas sporta pasākumos un citos pasākumos

Ar bērniem strādā sporta skolotāja Diāna Štokmane.

Skip to content