Cālēni

 Grupa „Cālēni”

Grupā strādā:

  • Alla Ludborža, pirmsskolas skolotāja;
  • Olga Šamšura, pirmsskolas skolotāja;
  • Alīna Škinča, latviešu valodas skolotāja;
  • Sintija Vilcāne, pirmsskolas skolotāja palīgs.

 

Grupu apmeklē bērni vecumā no 3 līdz 5 gadiem. Grupas „ Cālēni” dienas gaitās īpaša vērība tiek pievērsta latviešu valodas apguvei. Bieži, kā līdzeklis latviešu valodas apguvei, tiek izmantotas muzikālas rotaļas, ar kuru palīdzību tiek attīstītas lingvistiskās, matemātiskās, telpiskās, saskarsmes un citas bērniem nepieciešamās prasmes. Katrs rīts grupā sākas ar muzikālu, kustīgu rīta apli. Dažādas muzikālas kustību rotaļas tiek izmantotas visas dienas garumā.

  • Grupā tiek svinētas dzimšanas dienas, gadskārtu svētki, latviešu tradicionālie un valsts svētki, tādi kā, Mārtiņi, Latvijas Valsts dzimšanas diena, Meteņi Jāņi, Ziemassvētki u.c., Svētki bieži tiek rīkoti dodoties ciemos pie blakus grupas bērniem, vai, uzņemot ciemiņus, savā grupā, tādā veidā attīstot bērniem sadarbības prasmes. Bērniem tiek audzināta mīlestība pret savu ģimeni, draugiem, dzīvniekiem, dabu un Latviju.
  • Grupā bērni un pedagogi darbojas pēc kompetenču pieejas. Mācības notiek integrēti un caur rotaļām, padarot tās par patīkamāko dienas daļu. Mācību process norit visas dienas garumā. Liela uzmanība tiek pievērsta bērnu praktisko darbību attīstīšanai, patstāvībai, aktivitātēm dabā. Bērni darbojas jomu attīstošajos centros (veidošanas, matemātikas, dabas, teātra, mākslas, konstruēšanas u.c.).

Dienas režīms

Pieņemšana (pēc iespējas ārā), individ.darbs 7:00-8:00
Rīta rosme 7:50-7:58
Brokastis 8:10-8:30
Rīta aplis, Rotaļnodarbības 8:35-10:20
Sagat.pastaigai, pastaiga /sliktu laika apstākļu gadījumā tiek organizētas aktivitātes zālē/ 10:25-11:45
Pusdienas 11:55-12:25
Sagat.atpūtai, miegs Līdz 14:50
Celšanās, gaisa procedūras 14:50-15:05
Launags 15:15-15:35
Vakara aplis, pastaiga ja ir labie laika apstākļi, spēles, individuālais darbs. Līdz 18:00

 

Organizēto  nodarbību  

saraksts  2021./2022.m.g.

grupā “Cālēni”

 

Pirmdien Otrdien Trešdien Ceturtdien Piektdien
8.35-8.50 Latv.val.

8.55-10.10  Rotaļnodarbības

 

10.40-11.05  sports sporta laukumā

 

8.35-9.50 latv.val.

9.55—10.20. Rotaļnodarbības

sporta spēles  laukumā

 

9.00-9.15. latv.val.

9.20-9.30 Rotaļnodarbības

9:35-9:55 mūzika grupā

11.20-11.30 sporta spēles  laukumā

8.45-9.05 sports grupā

9.05-9.20  latv.val.

9.30-10.20Rotaļnodarbības

 

8.40 -9.00 mūzika zālē

9.05-9.50 Rotaļnodarbības                  

                  /latv.val

9.55-10.15 sports   zālē