Cālēni

 Grupa „Cālēni”

Grupā strādā:

 • Paula Sanija Ogriņa, pirmsskolas skolotāja;
 • Irina Litvjakova, pirmsskolas skolotāja;
 • Diāna Brence, pirmsskolas skolotāja;
 • Sintija Vilcāne, pirmsskolas skolotāja palīgs.

Grupu apmeklē 3 – 4 gadus veci bērni. Grupas „ Cālēni” dienas gaitās īpaša vērība tiek pievērsta latviešu valodas apguvei. Bieži, kā līdzeklis latviešu valodas apguvei, tiek izmantotas muzikālas rotaļas, ar kuru palīdzību tiek attīstītas lingvistiskās, matemātiskās, telpiskās, saskarsmes un citas bērniem nepieciešamās prasmes. Katrs rīts grupā sākas ar muzikālu, kustīgu rīta apli. Dažādas muzikālas kustību rotaļas tiek izmantotas visas dienas garumā.

 • Grupā tiek svinētas dzimšanas dienas, gadskārtu svētki, latviešu tradicionālie un valsts svētki, tādi kā, Mārtiņi, Latvijas Valsts dzimšanas diena, Meteņi Jāņi, Ziemassvētki u.c., Svētki bieži tiek rīkoti dodoties ciemos pie blakus grupas bērniem, vai, uzņemot ciemiņus, savā grupā, tādā veidā attīstot bērniem sadarbības prasmes. Bērniem tiek audzināta mīlestība pret savu ģimeni, draugiem, dzīvniekiem, dabu un Latviju.
 • Grupā bērni un pedagogi darbojas pēc kompetenču pieejas. Mācības notiek integrēti un caur rotaļām, padarot tās par patīkamāko dienas daļu. Mācību process norit visas dienas garumā. Liela uzmanība tiek pievērsta bērnu praktisko darbību attīstīšanai, patstāvībai, aktivitātēm dabā. Bērni darbojas jomu attīstošajos centros (veidošanas, matemātikas, dabas, teātra, mākslas, konstruēšanas u.c.).

Dienas režīms

Pieņemšana iekštelpās aukstajā periodā, pieņemšana ārtelpās siltajā periodā, individ.darbs 7:00-8:20
Rīta rosme 8:25-8:33
Brokastis 8:38-8:55
Rīta aplis, Rotaļnodarbības 9:00-10:30
Sagat.pastaigai, pastaiga /sliktu laika apstākļu gadījumā tiek organizētas aktivitātes zālē/ 10:35-11:55
Pusdienas 12:00-12:30
Sagat.atpūtai, atpūta Līdz 14:50
Celšanās, gaisa procedūras 14:50-15:05
Launags 15:15-15:35
Vakara aplis, pastaiga ja ir labie laika apstākļi, spēles, individuālais darbs. Līdz 18:00

Organizēto  nodarbību  saraksts

 

P.

 • 8:25-8:33 rīta rosme
 • 9:00- 9:20daba
 • 9:25-9:45veidošana
 • 9:50-9:55 artikulācijas vingrinājumi (valodas satura lapa)

10 min pauze starplaiks – dārzeņi + ūdens

 • 10:05-10:25(konstruēšana
 • 11:15-11:35 sports sporta laukumā
 • 16:00-16:20 valodas satura lapa

O.

 • 8:25-8:33 rīta rosme
 • 9-9:05 artikulācijas vingrinājumi (valodas satura lapa)
 • 09:10-09:30 mūzika zālē
 • 9:40-10:00 apkārtne

10 min starplaiks – dārzeņi + ūdens

 • 1010:-10:30aplicēšana
 • (sporta aktivitātes pastaigas laikā)
 • 14:55-15:20ritmika zālē
 • 16:00-16:20 Interešu izgl.nodarbība latviešu valoda

T.

 • 8:25-8:33 rīta rosme
 • 9-9:10 artikulācijas vingrinājumi (valodas satura lapa)
 • 9:15-9:35 sports zālē
 • 9:40-10:00matemātika

10 min starplaiks – dārzeņi + ūdens

 • 10:10-10:30rokdarbi
 • 16:00-16:20 valodas satura lapa

C.

 • 8:25-8:33 rīta rosme
 • 9:00 -9:20 mūzika zālē
 • 9:25- 9:45runa
 • 9:50-10:00 Zīmēšana

10 min starplaiks – dārzeņi + ūdens

 • 10:10-10:30 Interešu izgl.nodarbība latviešu valoda
 • sporta aktivitātes pastaigas laikā
 • 16:00-16:20 valodas satura lapa

 

Pk.

 • 8:25-8:33 rīta rosme
 • 9:00- 9:20 literatūra
 • 9:25-9:45 Interešu izgl.nodarbība latviešu valoda
 • 9:50 -9:55 artikulācijas vingrinājumi( valodas satura lapa )

10 min starplaiks – dārzeņi + ūdens

 • 10:05-10:25sports zālē
 • 16:00-16:20 valodas satura lapa

 

Latvijas patriotisma audzināšanas  stūrītis

Grupas “Cālēni” noteikumi

,,Dabas” stūrītis”

  

        “Runājoša siena”

Valodas centrs

             

Matemātikas centrs

Skip to content