Izglītības programma

Vadlīnijas

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

KĀRTĪBA PAR IZGLĪTOJAMO SPECIĀLO VAJADZĪBU NOTEIKŠANU UN INDIVIDUĀLĀ IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVES PLĀNA IZSTRĀDI UN ĪSTENOŠANU

Grozījumi Kārtībā par izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanu un individuāla izglītības programmas apguves plāna izstrādi un īstenošanu

Izpētām apkārtējo vidi (lejuplādēt)

Optimālo prasmju saraksts bērniem no 0-7 gadiem (lejuplādēt)

Optimālo pamatprasmju saraksts, kas nepieciešamas bērniem, uzsākot skolas gaitas (lejuplādēt)

Mācīties, draudzēties, spelēties pirmsskolā

Kā palīdzēt bērnam pašam risināt problēmas

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests piedāvā elektroniskus izglītojošus materiālus par drošību, pareizu rīcību ārkārtas situācijās, vienotos ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, īpaši uzsverot to, kuros gadījumos ir jāzvana uz tālruņa numuru 112 (https://www.vugd.gov.lv/lv/izglitojosi-materiali-berniem-un-jauniesiem):

Bērnu histērijas priekšvēstneši: sešas pazīmes potenciālai katastrofai 

Skip to content