Ekskursija uz Ančupānu mežu

Aktualitātes
oktobrĭ grupas "Bitīte" un grupas “Mārīte” bērni turpināja ikgadēju tradīciju - doties ekskursijā uz Ančupānu mežu. Pirms doties mežā ar bērniem pārrunājām, kā pareizi apģērbties brauciena laikā (ērti apavi, garas bikses un lietus mēteļi), uzvesties mežā un noklausījāmies “Cūkmeņa Leģendu”. Pārrunājam arī par drošību mežā, par skriešanu mežā, jo mežā zeme ir nelīdzena, uz tās ir zari un dažādi celmi, iespējams, ka var paklupt, noskrāpēties utt.Bērni ar lielu interesi piedalījās meža dārgumu medībās. Paši plānoja, ko šogad vērosim. Gājām pa Cūkmena pēdām. Tā mūsu bērni drīz kļūs par īstiem meža detektīviem!!!Pastaigas laikā tika atklāts, ka mežā dzīvo dzīvnieki, kukaiņi un putni, aug dažādi koki, krūmi un augi. Bērni piedalījās meža sakopšanā – lasot atkritumus maisos, kuri tika nogādāti atkritumu tvertnē. Kā arī vāca dabas materiālus, lai varētu izveidot savu mini…
Lasīt tālāk
Pasaules Sirds diena

Pasaules Sirds diena

Aktualitātes
29. septembrī tiek atzīmēta Pasaules sirds diena ar mērķi aktualizēt kardiovaskulārās jeb sirds un asinsvadu slimības kā ievērojamu sabiedrības veselības problēmu.  Pasaules sirds dienas galvenais mērķis ir informēt sabiedrību par sirds un asinsvadu slimībām, to profilaksi, apvienot cilvēkus cīņā pret sirds un asinsvadu slimību radīto slogu, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu.  Kardiovaskulārās slimības vēl aizvien ir izplatītākais nāves cēlonis Latvijā (49,4% no visiem mirušajiem, 2021. gada dati) un, tāpat kā citas neinfekciju slimības, ir cieši saistītas ar dzīvesveida paradumiem, it īpaši smēķēšanu, neveselīgu uzturu, mazkustīgumu un psihosociālu stresu. Vairāk kā trīs ceturtdaļas no visām nāvēm no kardiovaskulārajām slimībām un citām hroniskām saslimšanām varētu novērst, ja tiktu koriģēti dzīvesveida paradumi.  Šogad Pasaules sirds dienas ietvaros SPKC speciālisti ir izstrādājuši infografiku “7 soļi sirds un asinsvadu slimību profilaksei” un darba lapu individuālo sirds un asinsvadu modificējamo (izmaināmo) riska faktoru noteikšanai.   Sirds-un-asinsvadu-slimibu-modificejamie-riska-faktori_darba-lapaLejupielādēt…
Lasīt tālāk
Miķelītis – bagāts vīrs.

Miķelītis – bagāts vīrs.

Aktualitātes
            Miķeļi ir latviešu rudens saulgriežu svētki. 29. septembrī mūsu bērni steidzās Miķelītim palīgā, lai paspētu novākt visu ražu zem jumta. Kopā ar Rudentiņu un Miķeļi bērni atcerējās svētku tradīcijas, ticējumus, mīnēja mīklas, ka arī piedalījās dažādās jautrās aktivitātēs.    Sākumā bērniem vajadzēja aizbraukt uz dārzu ar zirgiem, tad ar ķerrām pārvest dārzeņus uz pagrabu, salasīt ābolus. Kad visi darbi bija padarīti, Rudentiņš aicināja visus uz jautro deju ar rudens lapām, bet ar Miķelīti bērni laida gaisā rudens lapu salūtu. Protams, ka par čakliem darbiem talciniekiem pienākas cienasts – Rudentiņš ar Miķeļi sagatavoja rudzu maizi ar medu un dzērvenes. Visiem bija priecīgi un gandarīti  par labi paveikto darbiņu! Paldies organizatoriem – mūzikas skolotājai Irinai (Rudentiņš) un sporta skolotājai Diānai (Miķelis)!
Lasīt tālāk
Netradicionālās stafetes

Netradicionālās stafetes

Aktualitātes
27.09.2022. Eiropas sporta nedēļas ietvaros pirmsskolas izglītības iestādei ,,Varavīksne” bija iespēja piedalīties un sacensties kopā ar citu bērnudārzu bērniem ,,Netradicionālajās stafetēs”, kuras organizēja Rēzeknes valstpilsētas pašvaldības sporta pārvalde. Bērniem bija iespēja piedalīties dažādās interesantajās stafetēs un jautrajās sporta aktivitātēs, kur bērni varēja parādīt savas fiziskās spējas – veiklību, koordināciju un ātrumu. Uzdevumu veikšana katrā stacijā bija vērtēta ar punktu skaitu. Bērni bija priecīgi un gandarīti par saviem sasniegumiem.
Lasīt tālāk
Eiropas skolu sporta diena /ESSD/

Eiropas skolu sporta diena /ESSD/

Aktualitātes
26.09.2022. Eiropas skolu sporta dienas ietvaros bērnudārzā ,, Varavīksne” notika ,,Šķēršļu joslas jautrais maratons”.  Tā , kā septembris ir vieglatlētikas mēnesis, bērniem bija iespēja parādīt  sev un citiem savas  skriešanas, lekšanas un mešanas spējas. Sākumā bērni iesildījās ar jautro deju. Tālāk sekoja neparastās , jautrās šķēršļu joslas, stafešu veidā. ,, Ābolu vākšana”, ,,Zaķis burkānu dārzā”, ,, Lasām sēnes” , ,,Mednieki un pīles” . Stafetes bija gan izglītojošas , gan attīstošas , kas veicināja sociālās prasmes un iemaņas , ātrumu, veiklību un kustību koordināciju. Bērni bija priecīgi , draudzīgi, aktīvi pozitīvi noskaņoti sportošanai.
Lasīt tālāk
Lekcijas – konsultācijas vecākiem

Lekcijas – konsultācijas vecākiem

Aktualitātes
Vecāki tiek aicināti piedalīties lekcijās - konsultācijās. Zoom saites lekcijām-konsultācijām vecākiem! 22.09. - 2-3 gadu bērnu vecākiem plkst.18.00 Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/3129907038?pwd=a2IrcHhLTGh0SjVwSmdwbENveStKUT09 03.10. - 3-4 gadu bērnu vecākiem plkst.18.00 Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/3129907038?pwd=a2IrcHhLTGh0SjVwSmdwbENveStKUT09 05.10. - 5-6 gadu bērnu vecākiem plkst.18.00 Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/3129907038?pwd=a2IrcHhLTGh0SjVwSmdwbENveStKUT09 Lektore - Ilona SauleRēzeknes pamatskolas - attīstības centradirektores vietniece metodiskajā darbā
Lasīt tālāk
Mācību ekskursija uz Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes Rēzeknes iecirkni

Mācību ekskursija uz Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes Rēzeknes iecirkni

Aktualitātes
Gribam zināt, gribam zināt, Ko tie policisti dar’. Rūpējas par mums tie braši, Noziegumus atklāj aši, Visiem steidzas palīgā, Ja kaut kas nav kārtībā! 15.09.22. gr „Mārīte ” bērniem bija iespēja doties mācību ekskursijā uz Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes Rēzeknes iecirkni. Bērni ar interesi klausījās par policista darba pienākumiem, kā arī uzzināja kādā gadījumā ir nepieciešamas izsaukt policijas darbiniekus un citu noderīgu informāciju.  Ne vien apskatīja policista darba aprīkojumu, bet arī paši pamēģināja, cik smaga ir bruņu veste, cik gaiši deg lukturītis. Bērni pabija pat īslaicīgā aizturēšanas vietā, bet  īpaši esot paticis iekāpt un tuvāk aplūkot policijas automašīnas. Varēja paklausīties  skaņas signālus un  rupora skaļumu. Vairāki grupas audzēkņi atklāja, ka nākotnē grib kļūt par policistiem. Bet lai kļūtu par policistu ir jābūt ļoti labai fiziskajai sagatavotībai, izveicīgam un ātram.…
Lasīt tālāk
Rudens darbi sakņu dārzā

Rudens darbi sakņu dārzā

Aktualitātes
Grupas "Bitīte" bērniem šogad padevusies branga raža. Īpaši laba ir kartupeļu, ķirbju, salātu raža. Pusdienās šodien bija visgaršīgākie kartupeļi pasaulē, jo tie bija pašu izaudzēti, novākti. Rudentiņš tiešām ir bagāts vīrs! Sī, sī, sīpoliņi... Kartupeļi, kartupeļi – būs tev pašam, arī pelei... – Saules brāļi ķirbīši un patisoni  – lieli, resni... Bur, bur, burkāniņi, ļoti veselīgi viņi! Grupas „Mārīte” audzēkņi visu vasaru rūpējās par iestādītajiem patisonu stādiem: laistīja tos, ravēja un irdināja zemi. Vēroja kā tie aug un zied, kā parādījās pirmie mazie patisoni. Klāt ir rudens un pienācis laiks vākt ražu. Bērni bija gandarīti par rezultātu, jo paši piedalījās to audzēšanā. Bērni ar sajūsmu aplūkoja un salīdzināja to formu, izmēru, līdzību ar citiem dārzeņiem. Pašaudzētos patisonus nogādāja uz bērnudārza virtuvi. Grupa “Cālēni” devās rudens ražas novākšanā. Pavasarī iestādītos kartupeļus…
Lasīt tālāk
Sveicam Tēvu dienā!

Sveicam Tēvu dienā!

Aktualitātes
                                                             9. septembrī  bērnudārzā ,, Varavīksne” tika aicināti tēti, un citiģimenes locekļi, kas iejutās atbalstītāju lomā, lai kopā ar bērniem jautri unsportiski atzīmētu  Tēvu dienu, ,,Mēs ar tēti kolosāli” . Pirmajā pasākuma daļā , bērni demonstrēja savus sagatavotos priekšnesumus.Bērni  dziedāja dziesmas, skaitīja dzejoļus . Savukārt, otrajā pasākuma daļā bērni kopā ar vecākiem spēlēja kustīburotaļas un piedalījās jautrajās kustību aktivitātes, kur bērni saviemvecākiem  varēja parādīt , veiklību, koordināciju un mērķtiecību un prieku.Pasākuma beigās bērni  ar prieku dāvināja tētiem savas dāvanas. Tēvs gan dēlam, gan meitai ir padomdevējs, atbalsts un piemērs. Tēvs irdrošības sajūta ģimenē un amatu prasmes. Vēlam visiem tēviem un vectēviem vairāk iespēju pavadīt laiku ģimenē. Lai Jūsuģimenes ir draudzīgas, stipras un veselas!   Tētis Visus darbus, kurus darīt nav spēkane mammai, ne brālim, ne māsai, ne man, izdara tētis. Kur gan…
Lasīt tālāk