Bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”

Bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”

Aktualitātes
“Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru organizēja izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!” 2022./2023. mācību gadā. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss izglītības iestādēm kļuvis par ikgadēju tradīciju, ar kuras palīdzību “Zaļā josta” īsteno videi kaitīgu preču reģenerāciju Latvijā. Konkurss ik gadu apvieno bērnus un jauniešus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā! Turklāt konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada. Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicināja videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus. Esam priecīgi Jums paziņot Bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2022./2023. rezultātus: “Zaļā josta” vārdā vēlos sirsnīgi pateikties…
Lasīt tālāk
Projekta “Es zinu-kopā mēs varam ” darbības virziens “Es protu draudzēties “

Projekta “Es zinu-kopā mēs varam ” darbības virziens “Es protu draudzēties “

Aktualitātes
Multifunkcionālais atbalsta un izaugsmes centrs “SkalaDar” ar finansiālo palīdzību NVO FONDS 2023 aicina piedalīties projektā „Es zinu - kopā mēs varam”. Projekta “Es zinu - mēs varam” mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā, veicināt savstarpējo komunikāciju starp dažāda vecuma cilvēkiem. Projekta īstenošana sniegs ieguldījumu programmas „NVO fonds” mērķim – atbalstīt pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, pilnveidot zināšanas un prasmes cilvēku saliedēšanā un komunikācijā. Realizēšanas laiks - 2023. gada aprīlis - oktobris Projekta ietvaros tiks īstenoti šādi pasākumi: Pirmsskolas vecuma bērniem tiks attīstītas  komunikācijas prasmes, kas ir svarīgas mācību procesā;Vecākiem būs nodrošināta jaunu zināšanu un prasmju apguve bērna audzināšanas un attīstības jomā. Kā galvenā mērķgrupa izvirzīta Rēzeknes un Rēzeknes novada iedzīvotāji;Jaunieši iegūs savu pirmo darba pieredzi, kas ir preventīvais darbs dažādu devianto uzvedību izpausmēm;Veicināsim  dažādu paaudžu savstarpējo komunikāciju;Mazināsim vardarbību…
Lasīt tālāk
Eiropas jūdze!

Eiropas jūdze!

Aktualitātes
Katru gadu jūnija sākumā Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Starptautisko Sporta un kultūras asociāciju (ISCA) piedāvā piedalīties pasākumā "Eiropas jūdze" (European mile). Kāpēc tieši jūdze? Eiropas jūdze ir jauna iniciatīva, kas notiks  jūnijā vairākās Eiropas un pasaules valstīs. ISCA piedāvā katram iedzīvotājam veikt vismaz tik garu distanci (1 jūdze = 1,609 km), jo tieši šāda īsa un pieejama distance mudina cilvēkus pievērsties fiziskajām aktivitātēm. Šo distanci var veikt skrienot, staigājot, nūjojot, skrituļojot utt. – jebkurā sev tīkamā veidā. Piem. skolas vecuma bērni, skrienot, 1 jūdzi var paveikt 15 minūtēs. Mūsu ,, Varavīksnes bērni”, jau 3. gadu piedalās šajā  aizraujošajā sporta pasākumā, kuru organizējām, dodoties pārgājienā gar Rēzeknes upi. Vispirms iesildījāmies ar soļošanu, atpūtāmies, tad turpinājām ar jautru deju ,, Skrienu , skrienu, vēl!( Laura Reinika izpildījumā), spēlējām spēli ,,…
Lasīt tālāk
Ekskursija uz  Rēzeknes pilsētas bibliotēku

Ekskursija uz  Rēzeknes pilsētas bibliotēku

Aktualitātes
Kas visu izteic bez mēles?Man saka: tā grāmata,Ar viņu labākās spēlesUn mīļākā saruna. 30.05.23. gr. “Mārīte” un gr. “Bitīte” bērni devās mācību ekskursijā uz  Rēzeknes pilsētas bibliotēku. Bērnus sagaidīja bibliotekāre, kura pastāstīja par pieejamam grāmatām  un par bibliotēkas darbu. Audzēkņi uzzināja ļoti lietderīgu informāciju – kā kļūt par lasītāju, kādi ir jauni bērnu žurnāli un grāmatas.        Bērniem bija iespēja lasītavā apskatīt grāmatas, žurnālus, kā arī uzspēlēt izglītojošas spēles. Šis apmeklējums bērniem izraisīja lielu interesi par bibliotēku un grāmatām, kas nenoliedzami veicinās lasītprasmi un  ziņkārību!
Lasīt tālāk
IZLAIDUMS 2023. gads

IZLAIDUMS 2023. gads

Aktualitātes
IZLAIDUMS 2023. gads Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:Sava laime katram pašam jāatrod,Savi draugi katram pašam jāsatiek,Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg,Katram pašam marta saulē jāatkūstUn ka ābelei no augļu svara jānolūst.Katram pašam jārūgst līdzi raugam -Tikai tā par cilvēkiem mēs augam./Imants Ziedonis/25. maijā PII "Varavīksne" skanēja svētku mūzika un svinīgas uzrunas un mazajiem absolventiem tika pasniegti pirmie dokumenti, kas ļaus justies lielam. Ir aizskrējušas dienas, aizskrējuši gadi. No maziem ķipariem grupas "Mārītes" un "Bitītes" bērni ir  izauguši par nākošajiem pirmklasniekiem. Izlaidums pirmsskolā ir pirmais  pieturas punkts bērnu dzīvē, viens ceļa pagrieziens, kurš ved tālāk uz skolu. PII "Varavīksne" kolektīvs bērniem novēl pa vasaru uzkrāt jaunus spēkus un zināšanas, lai septembrī veiksmīgi uzsākt jaunās mācību gaitas skolās.Lai vienmēr tu tā cauri ietuŠai dzīvei, visu uzveicot,Un galvu, pilnu domu spietu,Pret sauli augstu paceļot!/Valdis…
Lasīt tālāk
Radošo darbu konkursa Tuo jī dzeivova zili, zali i ieda kuopustus ai gali (Tā viņi dzīvoja zili, zaļi un ēda kāpostus ar gaļu) dalībniece Alisa Tarasova

Radošo darbu konkursa Tuo jī dzeivova zili, zali i ieda kuopustus ai gali (Tā viņi dzīvoja zili, zaļi un ēda kāpostus ar gaļu) dalībniece Alisa Tarasova

Aktualitātes
Dzejnieks, rakstnieks, folklorists, novadpētnieks un mākslinieks  Ontons Slišāns ir ziemas saulgriežu bērns, ir dzimis 28. decembrī, bet vārdadienu svinēja 18. janvārī. Grupas “Bitīte” bērni centās sajust Ontona Slišāna garu – noskatoties multfilmas latgaliešu valodā pēc rakstnieka pasaku motīviem. Grupas ”Bitīte” audzēkni Alisu Tarasovu šie darbi ļoti  aizkustināja, meitene atnesa uz bērnu dārzu savu zīmēju un tā radās ideja piedalīties radošo darbu konkursā - Tuo jī dzeivova zili, zali i ieda kuopustus ai gali (Tā viņi dzīvoja zili, zaļi un ēda kāpostus ar gaļu). Alisa saņēma pateicību par dalību un sava novada patriotismu. Konkursa mērķis bija apliecināt piederību un mīlestību savam dzimtajam novadam un stiprināt latgalisko kultūridentitāti. Konkursa organizators Nemateriālā kultūras mantojuma centrs „Upīte”.
Lasīt tālāk
Iestādes teritorijas apzaļumošanas darbi

Iestādes teritorijas apzaļumošanas darbi

Aktualitātes
23.05.2023. iestādē notika teritorijas apzaļumošanas darbi sadarbībā ar vecākiem un iestādes padomi. Liels paldies iestādes sētniecei par izaudzētajām samtenēm, vecākiem - par daudzām un dažādām viengadīgajām un daudzgadīgajām puķēm. Apzaļumošanā piedalījās vecāki ar bērniem, skolotāja Ilze un sētniece Alla. Liels paldies visiem par paveikto darbu!
Lasīt tālāk
Veselības veicināšanas nedēļa “Dari – zini – uzzini – mini!”

Veselības veicināšanas nedēļa “Dari – zini – uzzini – mini!”

Aktualitātes
No 15.05. – 19.05.2023. grupas “Mārīte” audzēkņi piedalījās dažādās aktivitātēs, projekta “Veselības veicināšanas nedēļas Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs “Dari – zini – uzzini – mini!”,,  ietvaros. 15.05.23. – Nodarbība ar logopēdi (A.Apine) „Jautrās skaņas – vārdiņš top”. Ciemos pie bērniem bija atnācis Bobs. Bērnivingrināja sejas muskulatūru, lūpas, mēli, veicot dažādus artikulācijas vingrinājumus. Nosauca savu vārdu, noteica ar kādu skaņu sākas viņa vārds, izdomāja dažādus vārdus ar doto skaņu. Palīdzēja Bobam noteikt vārda pirmo skaņu, sašķirot pārtikas produktus un lietas. Radošā nodarbība „Antistresa spilventiņi”. Nodarbību vadīja M. Bikova. Bērniem bija iespēja pašiem sašūt mazu mīkstu rotaļlietu – spilventiņu. Tas nebija vienkāršs spilventiņš, bet gan smaržīgais antistresa spilventiņš. Bērni paši izvēlējās kādā krāsā un kādas formas būs viņu spilventiņš. Piepildīja to ar sintiponu, izvēlējās sev vēlamo ēteriskās eļļas aromātu. Šujot spilventiņu,…
Lasīt tālāk
Pavasara darbs sakņu dārzā

Pavasara darbs sakņu dārzā

Aktualitātes
Nāk pavasars, zeme jau sausa, Viss plaukst un zaļo, kas spēj; “Pie darba!” – un visi tam klausa Un stāda, un dēsta, un sēj, Ne kūtrākā roka nav gausa.                                 Rainis Gr “Mārīte” audzēkņi, gaidot pavasari, iepazinās ar dažādām  sēklām:  zirņiem, pupām, sīpoliem utt.. Uzzināja kas nepieciešams augam, lai tas augtu. Bērniem bija  izvēle, ko viņi  vēlas izaudzēt  savā sakņu dārzā.  Bērni  labprāt darbojās sakņu dārzā: irdināja zemi, stādīja kartupeļus un sīpolus. Šādas aktivitātes palīdz bērnam attīstīt rūpes, gādību, atbildības sajūtu un rosina interesi būt tuvāk dabai. Grupas "Bitīte" bērni ar skolotāju stādīja pētersīlis, sīpolus, kāpostus, dilles, saules puķes, pupas, gurķus. Grupa "Saulīte". Iestājoties siltākam laikam kopā ar bērniem devāmies strādāt iestādes ierīkotajā dārzā, lai bērni paši varētu audzēt, aprūpēt augus, novākt ražu. Dārzā iestādījām sīksīpolus, iesējām zirņus, burkānus…
Lasīt tālāk
     ĢIMENES DIENAS SVĒTKI  ,, ESAM KOPĀ’’

     ĢIMENES DIENAS SVĒTKI ,, ESAM KOPĀ’’

Aktualitātes
                     Starptautiskās Ģimenes dienas simbols 15.05.2023. iestādē notika lielie svētki par godu Ģimenes dienai! Bija skaista pavasara  diena, mūsu pagalmā ziedēja jau pirmie pavasara ziedi un mūsu iestādes bērni kopā ar vecākiem sirsnīgi un radoši  svinēja  Ģimenes dienu! Svētku ievaddaļa  notika iestādes sporta laukumā, kur bērni mīļi  ieskandināja  un ietipināja gan dziedot  dziesmas, gan dejojot dejas! Tad kopīgi  ar vecākiem visi devās jautrajā ceļojumā pa radošajām  stacijām, kur bērni darināja skaistas krelles savām māmiņām, šķiroja pupas, zīmēja   savu ģimeni, sportoja, dejoja un spēlēja rotaļas. Savukārt paši mazākie, lasīja un  šķiroja   bumbas pa  krāsām, spēlēja ,,Mini futbolu” ar bumbu, laida gaisā salūtu ar  krāsaino izpletni, zīmēja un krāsoja sirsniņas ar vecākiem. Nobeigumā visi vecāki  pūta balonus saviem bērniem un par to ģimenes nopelnīja skaistas medaļas!  Prieks par padarīto,  prieks par…
Lasīt tālāk