27.05.2021. IZLAIDUMS Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Varavīksne”

27.05.2021. IZLAIDUMS Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Varavīksne” 

Bērnība nekad nebeidz skanēt,
Visu mūžu tā saaug un sauc.
Bērnība- tā ir apburta planēta,
Kur lielajiem ieiet nav ļauts
Tur citādi smaržo
Un citādi vēji šalc
Un sapnis vēl neskarts un balts!

 Jūsu bērnības dienas iet rokās kā draudzenes sadevušās – iet viegliem soļiem pāri ziedu klātajām pļavām, iet tālāk – plašajā pasaulē.

 

Grupas “Mārītes” absolventi kopā ar savu skolotāju Skaidrīti Jeršovu stādīja ābeles.

 

Skip to content