28.05.2020. IZLAIDUMS Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Varavīksne”

28.05.2020. IZLAIDUMS Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Varavīksne” 

 

 

 

Bērnība nekad nebeidz skanēt,
Visu mūžu tā saaug un sauc.
Bērnība- tā ir apburta planēta,
Kur lielajiem ieiet nav ļauts
Tur citādi smaržo
Un citādi vēji šalc
Un sapnis vēl neskarts un balts!

Mīļie absolventi!

Jūsu izlaidumā mēs visi priecājāmies kopā ar jums! Patiess prieks bija redzēt jūs jau tik pieaugušus un atbildības pilnus, kā arī prieka un sajūsmas pārņemtus. Atceroties pirmsskolas gaitas, lai jūs vienmēr sajustu tās siltās, saulainās, mīļās un jaukās atmiņas. Tik daudz ir piedzīvots. Un ar to arī jūs šodien esat bagāti. Skola būs tā vieta, kur jūs katrs meklēsiet jaunus brīnumus un jaunus piedzīvojumus.
Pirmais izlaidums ir īpaši svētki bērniem.  Jūsu mazais bērns pēkšņi izaudzis jau tik liels un gatavs doties skolas gaitās, bet Jūs, mīļie vecāki, noteikti vēl kā vakar atceraties sava bērna pirmos solīšus, pirmos vārdiņus, pirmās asaras…

Vislielākais paldies grupu skolotājām par to sirds siltumu un mīlestību, par izlaiduma organizēšanu un tapšanu ārkārtas situācijas laikā.

Liels paldies skolotāju palīgiem par lielo atbalstu un gādību.

Paldies bērnu vecākiem par neparasto pārsteigumu!

Liels paldies mūzikas skolotājai par muzikālo daļu.

Paldies, ka bijāt kopā ar mums!

 

 

 

 

 

Skip to content