ALAAS KONKURSS ĢIMENĒM ,, OTRREIZ – VĒL LABĀK’’

 

 

ALAAS KONKURSS ĢIMENĒM

,, OTRREIZ – VĒL LABĀK’’

NOLIKUMS

 

KONKURSA MĒRĶIS – ar radošu pieeju veicināt izpratni par nevajadzīga iepakojuma utilizācijas iespējām, saskatot katrā iepakojumā tā alternatīvas izmantošanas iespējas, tādā veidā piešķirot tam otru dzīvi un mazinot atkritumu daudzumu.

KONKURSA UZDEVUMI:

  • izvēlēties iepakojumu, kurš savu pamata uzdevumu jau ir veicis, un rast tam kādu citu praktisku pielietojumu;
  • izvēlēto iepakojumu uzlabot, pārveidot vai papildināt ar nepieciešamajiem elementiem tā, lai tas spētu pilnvērtīgi veikt kādas citas, pavisam jaunas, praktiskas funkcijas;
  • izveidotajam priekšmetam vai lietai ir jābūt reālai, praktiskai, ikdienā pielietojamai.

ORGANIZATORI

SIA ,,ALAAS’’

DALĪBNIEKI

SIA ,,ALAAS’’ darbības reģiona ģimenes.

NOSACĪJUMI

Konkursa dalībnieki (ģimene) izvēlas izlietotu iepakojumu un izveido no tā kādu citu sadzīvei nepieciešanu lietu vai priekšmetu. Vismaz 70% no radošā darba izejmateriāliem ir jābūt izlietotajam iepakojumam. Iepakojuma materiāls var būt visdažādākais – plastmasa, koks, stikls, plēve, papīrs, kartons, metāls. Iepakojumu drīkst uzlabot, pārveidot vai papildināt ar nepieciešamajiem elementiem tā, lai izveidotais priekšmets vai lieta būtu reāla, praktiska, ikdienā pielietojama. Darba izpildīšanas tehnika un izmēri nav ierobežoti.

KONKURSA NORISES LAIKS

          2021 .gada 11.janvāris – 11.februāris.

 

 

KONKURSA NORISE

1.Konkursa dalībnieki (ģimene) izveido konkursa darbu/us,  nofotografē to/ tos, iesūta uz e – pastu editecep@inbox.lv  un norāda informāciju – ģimeni, kas veidoja konkursa darbu, dzīvesvietu un tālruni.

  1. Klāt pie foto pievieno īsu aprakstu par izveidoto konkursa darbu – kas tas ir, no kā tas izveidots, kā to var pielietot.

Iesūtot darbu konkursam, dalībnieks piekrīt, ka organizatori to var izmantot, ar atsauci uz autoru, jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas ar autoru, tai skaitā fiksēt fotogrāfijās, izmantot drukas darbos, video ierakstos, publiski pārraidīt televīzijā neierobežotā apjomā un laika periodā Latvijā un ārpus tās robežām.

Konkursa darbu izvērtēšanas laiks –  2021.gada 12.februāris – 16.februāris.

 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

Radošos darbus vērtēs SIA ,,ALAAS’’ izveidota žūrijas komisija. Žūrija 3 oriģinālāko un mākslinieciski interesantāko, praktiskāko darbu autoriem piešķirs  ALAAS balvu – vides galda spēli ,,Vides cirks’’.

Vērtēšanas kritēriji:

– atbilstība tēmai un nolikumam;

– oriģinalitāte;

– praktiskums;

–  visu konkursa noteikumu izpilde.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 17. februārī un atspoguļoti uzņēmuma mājas lapā www.alaas.lv

Konkursa koordinatore – SIA  ,,ALAAS’’ sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijas jomā Edīte Čepule.

 

 

 

 

 

Skip to content