Bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”

“Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru organizēja izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!” 2022./2023. mācību gadā.

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss izglītības iestādēm kļuvis par ikgadēju tradīciju, ar kuras palīdzību “Zaļā josta” īsteno videi kaitīgu preču reģenerāciju Latvijā. Konkurss ik gadu apvieno bērnus un jauniešus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā!

Turklāt konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada.

Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicināja videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.

Esam priecīgi Jums paziņot Bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2022./2023. rezultātus:

“Zaļā josta” vārdā vēlos sirsnīgi pateikties visām izglītības iestādēm par dalību “Zaļā josta” rīkotajā Vislatvijas bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”!

Konkursā  šogad piedalījušās 438 izglītības iestādes, kopā iesaistot 99023 bērnu un jauniešu.

Kopīgiem spēkiem esam savākuši un pārstrādei nodevuši 41, 689.76 kg bateriju!

Paziņojam, ka:

Nominācijā – Visvairāk savāktais bateriju apjoms izglītības iestādē:

1.vieta – Ķekavas novada PII “Vāverīte” – savākti un nodoti pārstrādei 1465 kg bateriju;
2.vieta – Rīgas 64. Vidusskola – savākti un nodoti pārstrādei 1400.00 kg

3.vieta – Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Kandavas struktūrvienība – savākti un nodoti pārstrādei  – savākti un nodoti pārstrādei 1310.65 kg bateriju.

Nominācijā – Visvairāk savāktais bateriju apjoms uz vienu audzēkni:

1. vieta – Gaiķu pamatskola, kopā savācot 26,46kg bateriju;

2. vieta – Tilžas pamatskolas Vectilžas pirmsskolas grupa, kopā savācot 20,10kg bateriju;

3. vieta – Stāķu pamatskola, kopā savācot 7,05 kg bateriju.

Mūsu iestāde savāca 82 kg bateriju!!!

Visiem liels paldies par aktīvu dalību!!!

Skip to content