No 2021. gada 16. decembra vakcinācijai pret Covid – 19 var pieteikt bērnus un pusaudžus vecumā no 5 līdz 11 gadiem.

Vakcinācija pret Covid-19 personām vecumā no 5 – 11 gadiem notiek ar Pfizer-BioNTech bērnu vakcīnu Comirnaty.

Personu vecumā no 5 – 11 gadiem vakcinācijai var pieteikt vecāki:

  1. Pie sava ģimenes ārsta, iepriekš pārliecinoties, ka ģimenes ārstam ir pieejama Pfizer-BioNTech bērnu vakcīna Comirnaty.
  2. Tuvākajā ārstniecības iestādē, iepriekš pārliecinoties, ka vakcinācijas punktā ir Pfizer-BioNTech bērnu vakcīna Comirnaty. Aktuālā informācija par vakcinācijas kabinetiem, kuros ir pieejamas Pfizer-BioNTech bērnu vakcīnas Comirnaty ir atrodama šeit.
  3. Zvanot pa tālruni 8989.

Vakcinācijas kabinetu kontaktinformācija ir atrodama šeit.

Personām vecumā no 5 – 11 gadiem vakcinācija ir jāveic vecāka (mātes, tēva vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtnē!

Nepieciešamie dokumenti, ierodoties uz vakcinācijas kabinetu:

  1. Likumiskajam pārstāvim pase vai personas apliecība;
  2. Likumiskajam pārstāvim apliecinošs dokuments par bērnu – ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība vai notariāli apstiprināta pilnvara;
  3. Bērna pase vai personas apliecība (ja ir).

Atbilde uz iedzīvotāju iesniegumiem par bērnu vakcināciju pret Covid-19 (lejuplādēt)