Aktualitātes

Radošais konkurss bērniem “Esi varūņs – palīc sātā!”

Radošais konkurss bērniem “Esi varūņs – palīc sātā!”

Aktualitātes
Radošais konkurss bērniem “Esi varūņs – palīc sātā!” Latgales plānošanas reģions aicina vietējos bērnus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus, kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu audzēkņus (vecumā līdz 16 gadiem) piedalīties radošajā konkursā bērniem “Esi varūņs – palīc sātā!”. Konkursa mērķis ir veicināt bērnos izpratni par Latvijā un pasaulē notiekošajiem drošības pasākumiem ārkārtas situācijas laikā saistībā ar Covid 19 izplatības ierobežošanu, lietderīgi un radoši pavadot pašizolācijas laiku ģimenē. Bērni tiek aicināti izmantojot dažāda veida uzskates līdzekļus (nofilmējot nelielu video – līdz 3 minūtēm, nobildējot fotogrāfiju vai uzzīmējot A4 formāta zīmējumu jebkurā tehnikā) atainot sekojošas tēmas: kā ģimene pasargā sevi no saslimšanām (higiēnas ievērošana, telpu uzkopšana, vingrošana, norūdīšanās, veselīgs uzturs, aizsargmasku alternatīvas, utml.); aktivitātes saistītas ar dabas izzināšanu (piemēram, bērza sulu tecināšana, pastaiga pa takām, zaru pumpuru plaucēšana, sēklu dīdzināšana,…
Lasīt tālāk
“Gada bērnudārza audzinātāja 2020”

“Gada bērnudārza audzinātāja 2020”

Aktualitātes
Žurnāls “Mans mazais” izsludina konkursu “Gada bērnudārza audzinātāja 2020” Pirmo reizi žurnāls “Mans mazais” izsludina konkursu “Gada bērnudārza audzinātāja 2020”, kurā iespējams pieteikt labāko bērnudārza audzinātāju, kas no sirds dara savu darbu un rūpējas par mūsu mazākajiem novadniekiem.  Aicinām izmantot šo iespēju un pastāstīt savu pozitīvo pieredzi, kura Siguldas novada bērnudārza audzinātāja pelnījusi atzinību, rūpējoties par mūsu bērniem katru dienu un pavadot lielāko dienas daļu kopā. Dalībai konkursā bērnudārza audzinātāju var pieteikt, rakstot uz e-pasta adresi mansmazais@santa.lv. Intervijas ar labākajām audzinātājām un sirsnīgākajām vecāku vēstulēm tiks publicētas žurnāla izdevumos no marta līdz jūlijam. Septembrī žurnāla redakcija uzsāks balsošanu par desmit finālistēm.
Lasīt tālāk
Konkurss. VUGD aicina bērnus piedalīties konkursā “Mans brīvais laiks – saturīgi pavadīts laiks!”

Konkurss. VUGD aicina bērnus piedalīties konkursā “Mans brīvais laiks – saturīgi pavadīts laiks!”

Aktualitātes
No 2. līdz 13. aprīlim norisināsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) organizētais konkurss “Mans brīvais laiks – saturīgi pavadīts laiks!”, kura galvenais mērķis ir papildināt bērnu zināšanas par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos. “Mans brīvais laiks – saturīgi pavadīts laiks!” (lejuplādēt) Konkursā aicinām piedalīties bērnus no četru līdz četrpadsmit gadu vecumam, kuru uzdevums ir: bērniem no 4 līdz 6 gadu vecumam jāuzzīmē zīmējums par tēmu “Sveiciens ugunsdzēsējam glābējam!” (Šogad 17. maijā Ugunsdzēsībai Latvijā aprit 155 gadi, tā kā šī ir lieliska iespēja ugunsdzēsējus glābējus apsveikt profesionālajos svētkos!); Nofotografēts radošais darbs bērna vecākam vai aizbildnim līdz 13.aprīlim jāatsūta uz e-pastu prese@vugd.gov.lv ar norādi – VUGD konkursam, norādot bērna vārdu, uzvārdu, vecumu un kontakttālruni. Jaunākajā vecuma grupā tiks apbalvoti trīs labāko darbu autori, kuri katrs balvās saņems dūmu detektoru un piecas ieejas kartes,…
Lasīt tālāk

Ievēro Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta sestajā daļā noteikto – VECĀKU PIENĀKUMS ir neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Aktualitātes
Cienījamie izglītības iestādes pedagogi  un vecāki!   Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosacījumiem,  lūdzam nekavējoties ziņot bāriņtiesai, ja kāda rīcībā ir informācija par bērnu, kurš palicis bez likumiskajiem pārstāvjiem, vai aizgādnībā esošu personu, kuras aizgādnis atrodas ārpus Latvijas (Tālr. 64607654, 64607655, 25415523, barintiesa@rezekne.lv). Informējam, ja vecāki neilgu laika periodu ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, VECĀKU PIENĀKUMS izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas – https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem. Ņemot vērā situāciju ar izglītības iestāžu slēgšanu, kā arī ierobežojumiem atstāt bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, iespējams, var veidoties situācija, kurā vecāki neievēro Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta sestajā daļā noteikto – vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots,  BĀRIŅTIESA INFORMĒ, ka VECĀKU PIENĀKUMS ir neatstāt bērnu…
Lasīt tālāk
Konkurss “Paliec mājās!”

Konkurss “Paliec mājās!”

Aktualitātes
Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde, lai veicināt bērnos un jauniešos izpratni par ārkārtējo situāciju Latvijā un  mudināt ievērot ar to saistītus drošības pasākumus izsludina konkursu “Paliec mājās!”. Konkursa “Paliec mājās!” nolikums   1.Konkursa rīkotājs Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde.   2.Konkursa mērķis 2.1.Veicināt bērnos un jauniešos izpratni par ārkārtējo situāciju Latvijā, mudināt ievērot ar to saistītus drošības pasākumus; 2.2.Aicināt bērnus un jauniešus pievērsties interesantām, izzinošām, atraktīvām aktivitātēm esot mājās, atceroties par drošību; 2.3.Sekmēt skolēnu radošās domāšanas attīstību un  praktisko iemaņu veidošanu.   3.Konkursa tēma No 2020.gada 13.marta Latvijā tika pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, kā arī pārtraukta visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi) un bērnu nometņu darbība, atcelti visi publiskie pasākumi. Iedzīvotāji tiek aicināti nepulcēties, bez…
Lasīt tālāk