Eiropas skolu sporta diena /ESSD/

26.09.2022. Eiropas skolu sporta dienas ietvaros bērnudārzā ,, Varavīksne” notika

,,Šķēršļu joslas jautrais maratons”.

 Tā , kā septembris ir vieglatlētikas mēnesis, bērniem bija iespēja

parādīt  sev un citiem savas  skriešanas, lekšanas un mešanas spējas.

Sākumā bērni iesildījās ar jautro deju. Tālāk sekoja neparastās , jautrās šķēršļu joslas, stafešu veidā.

,, Ābolu vākšana”, ,,Zaķis burkānu dārzā”, ,, Lasām sēnes” , ,,Mednieki un pīles” . Stafetes bija gan

izglītojošas , gan attīstošas , kas veicināja sociālās prasmes un iemaņas , ātrumu, veiklību un kustību

koordināciju. Bērni bija priecīgi , draudzīgi, aktīvi pozitīvi noskaņoti sportošanai.