Ģimenes svētki

15. maijs – Starptautiskā ģimenes diena

Starptautiskā ģimenes diena ir starptautiskā mēroga svētki, kas ik gadu tiek atzīmēti 15. maijā. Starptautiskā ģimenes diena ir pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas jeb ANO iniciatīvas radīta diena, kas visā pasaulē tiek atzīmēta jau vairāk nekā 25 gadus. ANO Ģenerālā Asambleja Ģimenes dienu dibināja 1993. gadā, un jau 1994. gada 15. maijā norisinājās pirmās Starptautiskās ģimenes dienas svinības.

Latvijas nākotne nav iedomājama bez stiprām ģimenēm, kas savas tradīcijas un vērtības nodod nākamajām paaudzēm. Ģimene ir vieta, kur justies drošībā, saņemt mīlestību, atbalstu, cieņu un uzticēšanos.

10.05.22. un 12.05.22. iestādes bērni un skolotājas svin Ģimenes dienu kopā ar vecākiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiem svētkiem ir veltīta arī iestādes audzēkņu darbu   izstāde “Mana ģimene”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content