Grāmatu izstāde „Vecās grāmatas un ābeces”

No 09.05.22. iestādes grupās tiek organizēta grāmatu izstāde „Vecās grāmatas un ābeces”.

Vecāki  atnesa eksponātus, skolotājas ar bērniem organizēja izstādi grupās. Bērniem bija iespēja iepazīties ar vecajām grāmatām, bībelēm, ābecēm.

Liels paldies vecākiem par sadarbību! Tā ir lieliskā iespēja iepazīties ar veco grāmatu saturu, noformējumu un paturēt rokās Latvijas vēsturi.

Grupas “Mārīte” izstāde

 

 

 

 

Grupas “Cālēni” izstāde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupas “Lācēni” izstāde

 

 

 

 

Grupas “Pasaka” izstāde