Iestādes padomes 29.09.2021. sēdes lēmumi

Iestādes padomes 29.09.2021. sēdes lēmumi:

 1. Apstiprināt iestādes padomes sastāvu:

1.grupas vecāki: Irina Osipova,  Irina Litvjakova;

2.grupas vecāki: Jolanta Čuhnova (priekšsēdētāja),  Evija Skrebele (protokolists);

3.grupas vecāki: Natalja Nikonova, Irina Paršova;

4.grupas vecāki: Natālija Orlovska, Anita Lejduma;

5.grupas vecāki: Inga Talapina, Ilze Tolopilo;

6.grupas vecāki: Ingrīda Solovjova, Svetlana Kuzmina;

Iestādes vadītāja Nataļja Maksimova;

Izglītības metodiķe Inga Krūmiņa;

Iestādes māsa Tatjana Dorožkina.

 1. Akceptēt iestādes misiju, vīziju par izglītojamo un vērtības (publicēti iestādes mājas lapā);
 2. Novērtēt iestādes darbu un budžeta izpildi ar vērtējumu “ļoti labi”;
 3. Atzīt budžeta līdzekļu tēriņus par mērķtiecīgiem;
 4. Organizēt šādus pasākumus vecāku iesaistīšanai mācību procesā:
 • Pēc vēlēšanās vecāki var nofilmē video (3-4 minūtes) par savu profesiju, kuru iestāde izmantos mācību procesā;
 • Pēc vēlēšanās vecāki organizē virtuālas ekskursijas savā darba vietā (slimnīcā, ugunsdzēsēji, pavāri, autovadītāji u.c.), pieteikties un saskaņot laiku var pie grupas skolotājām;
 • Organizēt vecu grāmatu un ābeču izstādi „Vecāku un vecvecāku bērnības grāmatas” (2022.gada martā, vecāki eksponātus atnes februāra beigās);
 • Novembra beigās attālināti organizēt radošo darbnīcu vecākiem „Logopēdiski radošie materiāli un to veidošana” (iestādes logopēde sadarbībā ar vecākiem);
 • Organizēt attālinātās izglītojošās lekcijas vecākiem par pozitīvu disciplinēšanu un dienas režīma nozīmi bērna attīstībā.
 1. Visiem vecākiem aktīvi iesaistīties bērnu attīstības veicināšanā.
 2. Sekot līdzi informācijai iestādes mājas lapā.

 

Iestādes padomes priekšsēdētāja Jolanta Čuhnova

Skip to content