Ievēro Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta sestajā daļā noteikto – VECĀKU PIENĀKUMS ir neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Cienījamie izglītības iestādes pedagogi  un vecāki!

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosacījumiem,  lūdzam nekavējoties ziņot bāriņtiesai, ja kāda rīcībā ir informācija par bērnu, kurš palicis bez likumiskajiem pārstāvjiem, vai aizgādnībā esošu personu, kuras aizgādnis atrodas ārpus Latvijas (Tālr. 64607654, 64607655, 25415523, barintiesa@rezekne.lv).

Informējam, ja vecāki neilgu laika periodu ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, VECĀKU PIENĀKUMS izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas – https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem.

Ņemot vērā situāciju ar izglītības iestāžu slēgšanu, kā arī ierobežojumiem atstāt bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, iespējams, var veidoties situācija, kurā vecāki neievēro Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta sestajā daļā noteikto – vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots,  BĀRIŅTIESA INFORMĒ, ka VECĀKU PIENĀKUMS ir neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

 
Rēzeknes pilsētas bāriņtiesas kontakti:

E-pasts: barintiesa@rezekne.lv,

Tālr. 64607654, 64607655, 25415523

 

 

 

Skip to content