IZLAIDUMS 2023. gads

IZLAIDUMS 2023. gads

Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:
Sava laime katram pašam jāatrod,
Savi draugi katram pašam jāsatiek,
Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg,
Katram pašam marta saulē jāatkūst
Un ka ābelei no augļu svara jānolūst.
Katram pašam jārūgst līdzi raugam –
Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.

/Imants Ziedonis/

25. maijā PII “Varavīksne” skanēja svētku mūzika un svinīgas uzrunas un mazajiem absolventiem tika pasniegti pirmie dokumenti, kas ļaus justies lielam. Ir aizskrējušas dienas, aizskrējuši gadi. No maziem ķipariem grupas “Mārītes” un “Bitītes” bērni ir  izauguši par nākošajiem pirmklasniekiem. Izlaidums pirmsskolā ir pirmais  pieturas punkts bērnu dzīvē, viens ceļa pagrieziens, kurš ved tālāk uz skolu. PII “Varavīksne” kolektīvs bērniem novēl pa vasaru uzkrāt jaunus spēkus un zināšanas, lai septembrī veiksmīgi uzsākt jaunās mācību gaitas skolās.

Lai vienmēr tu tā cauri ietu
Šai dzīvei, visu uzveicot,
Un galvu, pilnu domu spietu,
Pret sauli augstu paceļot!

/Valdis Grēviņš/

Skip to content