Izstāde “Senlietas, kuras simbolizē ģimenes vērtības”

2023. gada februārī un martā iestādes pedagoģi ciešā sadarbībā ar izglītojamo ģimenēm organizēja izstādi “Senlietas, kuras simbolizē ģimenes vērtības”.

Izstādes mērķis bija apzināties ģimenes galvenās vērtības un veicināt izglītojamo izpratni par ģimeni kā īpaši aizsargājamo vērtību.

Paldies vecākiem par sadarbību!