Konkurss “TĪRAI LATVIJAI!”

Noslēdzās izlietoto bateriju vākšanas konkurss “TĪRAI LATVIJAI!”, kura   rīkotāji un atbalstītāji   ir  “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru, kā arī Rēzeknes pilsētas PII ”VARAVĪKSNE”  konkurss  “Bateriju vākšana” starp grupām.

Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicināja videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus!

Konkurss ik gadu apvieno bērnus un vecākus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā. Turklāt konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada.

Mūsu iestāde savāca 217 kg izlietoto bateriju!  Visā Latvijā konkursā piedalījās 295 iestādes, mūsu iestādei ir 16 vieta.

PII “Varavīksne” konkursa “Bateriju  vākšana” uzvarētājs ir  grupa “PASAKA”,

kura savāca 63,5 kg izlietoto bateriju!  Apsveicam!

No mūsu iestādes grupa “Pasaka” saņems mācību līdzekļus dabaszinātnes centram  30EUR vērtībā!

 

Konkursa “TĪRAI LATVIJAI!” rezultāti  tiks paziņoti 2021. gada 7. maijā.

Konkursa rezultāti tiks atspoguļoti www.tirailatvijai.lv

Konkursa rezultāti tiks publicēti interneta vietnēs: www.tirailatvijai,  www.zalajosta.lv, www.bao.lv,

Liels paldies visiem dalībniekiem par labu dāvanu Latvijai svētkos!!!

Skip to content