Latviešu valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda

Latviešu valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda

15.oktobrī ir valsts valodas svētki! Latviešu valodas izplatības teritorija šobrīd gandrīz pilnībā sakrīt ar Latvijas valsts robežām. Runātāju skaits latviešu valodā, kuriem tā ir dzimtā valoda, sasniedz aptuveni 1,5 miljonus. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie izkaisīti ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, kā arī Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā vēl arī citās valstīs. Turklāt latviešu valodu par otro valodu izmanto vismaz pusmiljons citu tautību Latvijas iedzīvotāju, kā arī vairāki desmiti tūkstošu cilvēku kaimiņvalstīs, īpaši Lietuvā.

Pasaules iedzīvotāji runā vairāk nekā 6700 dažādās valodās. Ap piecpadsmit valodās no tām runā puse cilvēces. Otrā puse pasaules iedzīvotāju runā visās pārējās valodās. Tikai aptuveni 200 valodu, arī latviešu valodas, runātāju skaits pārsniedz vienu miljonu. Latviešu valodas nākotni noteiks gan cilvēces spēja aizsargāt valodu daudzveidību globalizācijas apstākļos, gan pašu latviešu aktīva rīcība.

Katra valsts ir atbildīga par visu tās iedzīvotāju lietotajām valodām un tāpēc veic mērķtiecīgus pasākumus to saglabāšanai un attīstīšanai.

Latviešu valoda dzīvos tik ilgi, cik mēs runāsim latviešu valodā!

16.oktobrī mūsu bērni arī pārrunāja un atzīmēja valsts valodas svētkus!

Piedāvājam arī mājās noskatīties multfilmu par latviešu valodu:   https://www.youtube.com/watch?v=HhCvDStizgI

 

 

 

 

Skip to content