Latvijas dzimšanas diena 2021.gada novembris

SVEICIENI GAIDĀMAJOS VALSTS SVĒTKOS

 

 

Šajā svētku nedēļā domāsim labas domas par savu zemi, tautu un valsti un

dāvāsim trīs darbus Latvijai –  teiksim labus vārdus,  iedegsim svecīti sava nama logā un lai kur mēs atrastos,    18.novembrī vakarā kopā dziedāsim valsts himnu!

 

 

 

 

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienu apsveicam mūsu iestādes jubilārus: pirmsskolas skolotāju Skaidrīti Jeršovu 15 gadu darba jubilejā, pirmsskolas mūzikas skolotāju Irinu Grabovsku 20 gadu darba jubilejā, iestādes vadītāju Nataļju Maksimovu 20 gadu darba jubilejā un pirmsskolas skolotāja palīgu Tatjanu Aguli 25 gadu darba jubilejā.

Darbinieki ir apbalvota ar Rēzeknes pilsētas domes Pateicības rakstu  par godprātīgu,  apzinīgu darbu, par ieguldījumiem iestādes attīstībā. Paldies visiem par darbu, iejūtību un ieguldījumiem bērnu un iestādes attīstībā.

 

 

 

 

 

Grupas “Saulīte” apsveikums

 

Gr.”Lācēni” un gr.”Pasaka”

 

16.novembrī izglītojāmies kopā ar pedagogiem gatavoja garšīgas tortes Latvijas dzimšanas dienas svinēšanai.

Grupa “Bitīte”

 

Grupa “Mārīte”

Grupa “Cālēni”

Grupa “Saulīte”

 

PII grupa ”Saulīte” sveic Latvijas valsts svētkos!

Gatavojoties Latvijas dzimšanas dienas svinībām, bērni veica dažādus radošos darbiņus. Zīmēja ornamentus – jostā. Aplicēja apsveikumu kartiņas.

 

 

Skip to content