LATVIJAS VESELĪBAS SPORTA NEDĒĻA

                LATVIJAS VESELĪBAS SPORTA NEDĒĻA

   No 2022. gada 17.oktobra līdz līdz 21. oktobrim iestādē tika organizēta

LATVIJAS VESELĪBAS SPORTA NEDĒĻA.

Veselības nedēļa ir Eiropas mēroga projekts, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu

un iesaista pēc iespējas vairāk cilvēku fiziskajās aktivitātēs.

Tāpēc arī mūsu iestādes grupas  ,, Mārīte “un grupas ,, Bitīte’’ bērni piedalījās veselības un sporta organizētajās aktivitātēs visas nedēļas garumā.

Nedēļu sākām ar raito vingrošanu,   turpinājām gatavot veselīgus ēdienus, un   pēc veselīga ēdiena , protams uzspēlējām rotaļu ,, Medniekus un pīles’’, kur bērni varēja parādīt  savu veiklību, ātrumu un mērķtiecīgumu. Turpinot aktivitātes, devāmies pārgājienā ,, Pretim krāsainam rudenim” un nogājām veselus 55 00 soļus, garu ceļu gar Rēzeknes skaisto gleznaino upi, kur bērni varēja vērot dažādus skaistus pilsētas un dabas objektus. Nobeidzām jaukās aktivitātes ar jautro lekšanu caur lecamauklu.

Bērni ar prieku iesaistījās piedāvātajās  fiziskajās aktivitātēs, kur guva gan prieku ,  gan gandarījumu par paveikto darbu. Katrs dalībnieks par  labiem panākumiem saņēma diplomu un veselīgus našķus.

Paldies visiem kolēģiem par līdzdalību, atsaucību piedaloties šajā projektā!

Skip to content