Lekcijas – konsultācijas vecākiem

Vecāki tiek aicināti piedalīties lekcijās – konsultācijās.

Zoom saites lekcijām-konsultācijām vecākiem!

22.09. – 2-3 gadu bērnu vecākiem plkst.18.00

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/3129907038?pwd=a2IrcHhLTGh0SjVwSmdwbENveStKUT09

03.10. – 3-4 gadu bērnu vecākiem plkst.18.00

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/3129907038?pwd=a2IrcHhLTGh0SjVwSmdwbENveStKUT09

05.10. – 5-6 gadu bērnu vecākiem plkst.18.00

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/3129907038?pwd=a2IrcHhLTGh0SjVwSmdwbENveStKUT09

Lektore – Ilona Saule
Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra
direktores vietniece metodiskajā darbā

Skip to content