Mācību ekskursija uz Mākslas namu

6.jūlijā tika organizēta mācību ekskursija uz Mākslas nama teritoriju, lai bērni varētu apskatīt tajā esošās skulptūras un objektus. Ekskursiju vadīja metodiķe Inga Krūmiņa. Bērni ar aizrautību izdomāja katrai skulptūrai stāstu, noteica materiālu, no kura ir veidots objekts.
Kopā noskaidrojām, ka visi objekti pieder pie tēlniecības*, dekoratīvās tēlniecības**, modernās tēlniecības**. Jo mākslinieki nekopēja formas, bet stilizēja tās, radot asociācijas ar dzīvo būtni vai priekšmetu, kuru attēloja.
Pēc ekskursijas bērni kļuva par maziem māksliniekiem un veidoja no plastilīna!

*Tēlniecība – tēlotājas mākslas veids, trīsdimensiju māksla, kurā mākslas tēlu veido, “atņemot” (atskaldot) akmenī, kokā vai “pieliekot” (veidojot) mālā, plastilīnā, ģipsī. Gatavo mākslas darbu pēc tam var arī atliet bronzā.

**Dekoratīvās tēlniecības darbi paredzēti noteiktai vietai. Tos izgatavo saistībā ar arhitektūras objektiem vai ainavu (ja tēlniecības darbu paredzēts izvietot vidē).

***Modernai tēlniecībai raksturīgas stilizētas dabas formas, mākslinieki neattēlo dzīvās būtnes un priekšmetus tādus, kādi tie ir realitātē, bet stilizē tos, akcentējot būtiskākās pazīmes, radot asociācijas ar šo būtni vai priekšmetu.

 

Skip to content