Mārtiņdiena

                               Mārtiņdiena       

Kas dimd, kas rīb,
Ap istabiņu:

Mārtiņa gailīši dancīti veda,
Mārtiņa vakaru gaidīdami!    

Iestādes bērni bērni  cītīgi gatavojās Mārtiņdienai. Bērni krāsoja un līmēja  Mārtiņdienas simbolu – gaili, veidoja Mārtiņa  zīmi – gaismas un uguns simbolu. Mārtiņdienas rītā kopā ar Kazu saimnieci  bērni uzliekot  maskas gāja svinēt Mārtiņdienu, kas tiek uzskatīta par rudens beigām un ziemas sākumu. Bērni mīnēja mīklas, ieklausījās ticējumos, laika pareģojumos, dejoja un dziedāja.

Mārtiņos vienmēr ir bagātīgi klāts galds, tad bērni cienājās arī veselīgiem našķiem un dārzeņiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content