Miķeļdiena

29. septembrī, kad kalendārā ierakstīts Miķeļa vārds, Latvijā svinam Miķeļdienu.
Šodien grupās svinējām Miķeļdienu un priecājāmies par novākto ražu. Izgaršojām, smaržojām, taustījām RUDENS RAŽU un noskaidrojām, kāpēc  Miķelis ir bagāts vīrs! Miķelis simboliski uztverts kā dāsns un bagāts vīrs, jo  tieši viņš gādājis par ražu un līdz ar to – iztikšanu!
Viņš tiek saukts arī par maizes tēvu, jo tā īsti Miķeļus varēja svinēt tad, ja laukā bija nopļauti rudzi. Šis ir arī laiks, kad var nedaudz atvilkt elpu pēc smagajiem vasaras un rudens darbiem. Viss iesētais ir izaudzis un novākts. Dienas kļūst īsākas, vakari – garāki, tāpēc sākas vakarēšanas un veļu laiks.
 

Skip to content