Noslēdzies audzēkņu ģimeņu radošo darbu  konkurss „Mūsu bērna vārds!”. Sveicam uzvarētājus!

Noslēdzies audzēkņu ģimeņu radošo darbu  konkurss „Mūsu bērna vārds!”. Sveicam uzvarētājus!

Ir noslēdzies Rēzeknes pilsētas PII „Varavīksne” rīkotais radošo darbu konkurss audzēkņu ģimenēm   „Mūsu bērna vārds!”. Konkurss norisinājās kopš š.g. 28.februāra un konkursam tika iesniegti 38 darbi. Konkurss norisinājies sadarbībā ar  Rēzeknes Olimpisko centru, Latgales kultūrvēstures muzeju.

Konkurss „Mūsu bērna vārds” tika rīkots ar mērķi rosināt audzēkņu ģimenes radoši realizēties un caur bērna vārdu ievadīt viņu burtu un skaņu pasaulē, izmantojot gan mūsdienu, gan tradicionālās (aušana, adīšana u.c.)  tehnoloģijas. Visas ģimenes, kuras piedalījās konkursā ir uzvarētāji, jo viņu darbi darīja  bērnu lepnu par savu vārdu, tie palīdzēs iemācīties lasīt un  papildinās bērna istabas interjeru, padarot to patiesi īpašu!

Konkursa darbus vērtēja žūrija: Rēzeknes valstspilsētas domes Izglītības pārvaldes pirmsskolas iestāžu speciāliste Natālija Ančupāne,

Rēzeknes PII “Varavīksne”  izglītības metodiķe Inga Krūmiņa,

Latgales Kultūrvēstures muzeja muzejpedagoģe  Renāte Ničiporčika .

Izvērtējot visus iesniegtos darbus, tika noteikti pirmo triju vietu ieguvēji, kas saņem balvas un diplomus!

 

Par pirmo vietu galvenā balva – ģimenes slidošanas abonements no Rēzeknes Olimpiska centra!  Vēl ir divas simpātiju balvas – ieejas karte muzeja ekspozīciju un izstāžu ģimenes  (3 paaudzes!) apmeklēšanai no Latgales Kultūrvēstures muzeja, 10 veicināšanas balvas un pateicības dāvaniņas pārējiem dalībniekiem no PII “Varavīksne”.

 

8 veicināšanas balvas no PII  saņem: Talapinu ģimene, Kobaļu ģimene, Grebeņuku ģimene, Naumkovu ģimene, Aļošinu ģimene, Lepmetu ģimene, Beilo ģimene, Degļu ģimene.

2 simpātiju balvas no Latgales Kultūrvēstures muzeja saņem Annas Brales un Mihaila Barbašova ģimenes!

 

Trešajā vietā pēc žūrijas vērtējuma ierindojās Kristena Kacēna ģimene (diploms un veicināšanas balva)!

 

Otro vietu izcīnīja Elizabetes Tolopilo ģimene (diploms un veicināšanas balva)!

Godpilno pirmo vietu konkursā „Mūsu bērna vārds!”  izcīnīja    Madaras Tutinas ģimene ar darbu „Madaras vārda kaste”!

PII „Varavīksne”  pateicas visiem konkursa dalībniekiem par sagatavotajiem darbiem un lielu atsaucību!  Īpašs paldies konkursa atbalstītājiem – Rēzeknes Olimpiskajam centram,  Latgales Kultūrvēstures muzejam un  žūrijai  par ieguldījumu konkursa norisē!

PII „Varavīksne” pārstāvji sazināsies ar konkursa uzvarētājiem, lai vienotos par balvu saņemšanu.