Noslēdzies radošo darbu konkurss “Manas ģimenes ģerbonis”

 

Paldies Tev, Debess Tētīt,

Par mīļiem vecākiem,

Par maizīti, kas galdā,

Par māsām, brālīšiem.

Par vecmāmiņu mīļo

Un veco tēti ar` – 

Lai Tava mīlestība

Mūs visus, visus skar!

(A. Ziemele. )

Noslēdzies radošo darbu konkurss  “Manas ģimenes ģerbonis”

Konkursa norises laiks bija no  01.02.2023. līdz 08.03.2023.  Konkursa mērķis bija apzināties ģimenes galvenās vērtības un veicināt izglītojamā izpratni par ģimeni kā īpaši aizsargājamu vērtību.  Konkursam tika iesniegts 32 darbi.  Katrs darbs, katrs ģimenes ģerbonis  piesaistīja ar interesantām detaļām,  ar savu stāstu! Darbus izvērtēja konkursa žūrija triju cilvēku sastāvā:   Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes pirmsskolas iestāžu speciāliste Natālija Ančupāne,   Rēzeknes PII “Varavīksne”  vadītāja Nataļja Maksimova,   Latgales Kultūrvēstures muzeja muzejpedagoģe  Renāte Ničiporčika. Sākumā žūrijas locekļi darbojās individuāli (katrs aizpildīja savas vērtēšanas lapas)  un beigās notika žūrijas komandas saspringts darbs pie uzvarētāju noteikšanas.

Konkursa rezultāti:   I vieta Krūmiņu ģimenei no grupas “Mārīte”, 

                                 II vieta Ratkeviču ģimenei no grupas “Bitīte” un

                                divas III vietas ir Kairovu un Lambu ģimenēm no grupas “Saulīte”.

Esam ļoti pateicīgi Latgales Kultūrvēstures muzejam par 3 piešķirtajām  simpātiju balvām: Talapinu, Pavlovsku un Viļumu ģimenēm! 

Šīs ģimenes pilnā sastāvā, ar vecākiem, vecvecākiem, krustvecākiem varēs ērtā laikā  (līdz septembrim) piedalīties meistarklasē “Māla Pikuča piedzīvojumi”! 

Liels paldies VISIEM konkursa dalībniekiem, žūrijai, metodiķei par  konkursa organizēšanu un virtuālās izstādes izveidošanu, iestādes vadītājai un Latgales Kultūrvēstures muzejam par balvām!

Virtuālo izstādi “Manas ģimenes ģerbonis” var apskatīt šeit:

https://www.emaze.com/@ALOCCFOQR/konkursa-darbi

Pirmo trīs vietu ieguvēju apbalvošana notika 8. martā iestādes zālē. Pārēji dalībnieki pateicības rakstus saņems 09.03. – 10.03.2023. koncertu laikā.

Skip to content