Par braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem pilsētas sabiedriskajā transportā

Par braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem pilsētas sabiedriskajā transportā

Vecāku lielās intereses dēļ par braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanas kārtību SIA “Rēzeknes Satiksme” autobusos skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem pēc izmaiņām saistošajos noteikumos “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā”,  Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība sniedz detalizētāku šīs tēmas skaidrojumu.

Ar šī gada 1. septembri braukt bez maksas SIA “Rēzeknes Satiksme” autobusos ar Skolēna karti turpina:

  • pirmsskolas vecuma bērni – neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas;
  • personas, kuras mācās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, koledžās un augstskolās un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā. Atvieglojums attiecas uz skolēniem un studentiem.

Atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar Rēzeknieša karti/Skolēna karti, var saņemt personīgi griežoties Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93) vai zvanot pa tālr. 646 07609.

Savukārt Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.–12. klašu skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta ārpus Rēzeknes pilsētas administratīvās teritorijas, braukšanas biļete maksā 0,50 eiro, bet ir pieejamas mēnešbiļetes visām mēneša dienām un visiem maršrutiem, kas maksā 10 eiro. Mēnešbiļetes var iegādāties “Rēzeknes Satiksme” autoparka teritorijā (Raiņa ielā 8, uzreiz pie iebrauktuves) darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Atgādinām, ka no 1. septembra mēnešbiļetes ieguvušas vairākkārt izmantojamu plastikāta karšu izskatu. Iegādājoties mēnešbiļeti, papildu mēnešbiļetes cenai jums būs jāsamaksā vienreizēja maksa par kartes izgatavošanu – 5 eiro. Vēlāk, pagarinot mēnešbiļeti, varēsiet izmantot jau iegādāto karti.

Ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā” var iepazīties tīmekļa vietnes rezekne.lv sadaļā Pašvaldība/Saistošie noteikumi.

Skip to content